Singing Bee
Sino To?
Name Them
Name This Song
Excited na ko!
100

Dugo ni Jesu-Kristo

ang ________ sa ’yo.

Pag-aari ka na

ng Diyos na Jehova.

tumubos

100

“Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kaya nating alamin.”

A) Jose    B) Job

C) Elihu    D) Moises

C) Elihu

100

3 lalaking karakter sa Bibliya bago nabuhay si Jesus sa lupa

100

Listen to this song...

Confident in You

100

Sinong tao ang gusto mong unang makausap sa Paraiso? Bakit?

200

Anong saya ang maglingkod—

____, isip, _____ handog.

Papuri’y laging ihain

buong buhay natin.

puso / tinig

200

“Sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Jehova? Hindi ba nagsasalita rin siya sa pamamagitan natin?”

A) Miriam   B) Kora

C) Datan   D) Abiram

A) Miriam

200

3 prutas na nabanggit sa Bibliya

200

Listen to this song...

All I Can Give

200

Saan ka magtatayo ng bahay sa Paraiso?

300

Buhay ’pinangako para sa iyo.

’Di _________; ito’y buong puso.

Pinipili ko na __________ ka.

Ang nais ko ay mapasaya ka.

1. napipilitan

2. paglingkuran

300

“Pakisuyo, na dalawang bahagi ng iyong espiritu ay mapasaakin.”

A) Samuel    B) Elias

C) Saul    D) Eliseo

D) Eliseo

300

3 gawain na hindi pwedeng gawin sa Kingdom Hall

300

Listen to this song...

Now is the Time

300

Anong mga hayop ang aalagaan mo sa Paraiso?

400

Gising na at __________

Hanggang sa ’ting ________!

1. magpakatibay

2. tagumpay

400

“Narito ako! Hayaan mo akong mamatay!”

A) David    B) Jonatan

C) Jesus     D) Abel

B. Jonatan

400

Mga hindi dapat sabihin kapag may kausap sa ministeryo

400

Listen to this song...

Run The Race

400

Sinong kapitbahay ang gusto mo sa Paraiso?

500

Sa _______ __ _____

Iukol ang papuri!

Sa Bundok Sion ’niluklok,

Nagsimulang maghari!

Panganay ng Diyos

500

“Nakita Ko ang Panginoon!”

A) Salome   B) Marta

C) Maria Magdalena   D) Lydia

C) Maria Magdalena

500

3 lugar na binanggit sa Bibliya

500

Listen to this song...

Where Do I Belong

500

Anong pangako ni Jehova sa Paraiso ang pinakagusto mo? Bakit?

Click to zoom