Azərbaycan dili
riyaziyyat
Qarışıq 1
Qarışıq 2
Qarışıq 3
100

Nağıl -sözündə neçə sait, neçə samit var?

2 sait, 3 samit

100

ikiqatı 14 olan ədədin üzərinə 17 əlavə et

24

100

Bayrağımızdakı göy rəng nəyi bildirir?

Türkçülüyümüzü

100

Ayı və şir -təmsilinin müəllifi

Abbas Səhhət

100

Musiqidə təkrarlanan hissə necə adlanır?

nəqarət

200

Acı, şirin, turş -sözləri əşyanın ...... bildirir.

dadını

200

37+45 cəmində neçə onluq var?

8

200

Azərbaycan  hansı ölkələrlə həmsərhəddir?

Türkiyə, Rusiya ,Gürcüstan, İran, Ermənistan 

200

Azərbaycan himninin sözləri kimindir?

Əhməd Cavad 

200

Azərbaycan himni neçənci ildə yazılıb?

1919-cu ildə

300

Mürəkkəb sözünə yaxınmənalı və əksmənalı sözlər tap

Çətin, asan

300

92- 36 misalında 6 təklik neçə təklikdən çıxılır?

12

300

2-ci Qarabağ müharibəsi nə vaxt başladı?

27 sentyabr

300

Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü  nə vaxt qeyd olunur?

31 dekabr 

300

Dilimizdə hərf çoxdur, yoxsa danışıq səsləri?

danışıq səsləri

400

Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərin tərkibində hansı saitlər olur?

Həm qalın, həm incə

400

3 dənə 50 qəpik, 3 dənə 20 qəpik neçə manat, neçə qəpikdir7

2 man 10 qəpik

400

Vətən müharibəsi nə zaman qələbə ilə başa çatdı?

8 noyabr

400

Atalar sözünü tamamla: Torpaq uğrunda ölən varsa,...

vətəndir

400

Birhecalı sözlərdə neçə sait ola bilməz:

1-dən çox

500

ilıq, dost, əmək, oraq -sözlərini nə üçün sətirdən-sətrə keçirmək olmaz

Hecaya bplərkən bir saiti olan heca yaranır

500

20 man- 8 man 45 qəp =?

11 man 55 qəpik

500

İyul döyüşlərində şəhid olan milli qəhrəman -genaral

Polad Həşimov

500

taqət və halət sözlərini hansı sözlərlə əvəz etmək olar?

güc, vəziyyət

500

Aliyənin 9 man. , Sevdanın 15 man  pulu var. Sevda neçə manat Aliyəyə versə , onların pulu bərabər olar?

3 manat

Click to zoom