Læste tekster
Argumentation
Sproglige virkemidler
Filmiske virkemidler
Finske coversange
100

Drama skrevet af Henrik Ibsen, hvor Nora er hovedpersonen.

Hvad er "Et dukkehjem"?

100

Den begrundelse, der gives for, at påstanden er sand

Hvad er et belæg?

100

Et sprogligt billede, hvor et målområde (fx en kvinde) beskrives med et kildeområde (fx en rose).

Hvad er en metafor?

100

Kameraperspektiv, hvor motivet ses fra oven

Hvad er fugleperspektiv?

200

Den tyske læge, der forfører dronning Caroline Mathilde i "En kongelig affære"

Hvem er (Johann) Struense?

200

Når en person appellerer til stemninger og følelser i nuet. Effekten er ofte kortvarig.

Hvad er patos?

200

Et sprogligt billede, der altid indeholder ordene 'end', 'som' eller 'ligesom'. 

Fx, 'Han er stærk som en okse'

Hvad er en sammenligning?

200

Kamerabevægelse, hvor kameraet bevæger sig vandret om sin egen akse, dvs. fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre

Hvad er panorering?

300

En novellefilm, der handler om psykiske problemer hos hovedkarakteren, som bliver kaldt "Hue"

Hvad er "Ung mand falder"?

300

Argumenttype, hvor noget fremstilles som grunden til noget andet, fx 'Han bliver sund, fordi han spiser æbler'

Hvad er et årsagsargument?

300

Sproglig stil karakteriseret af bandeord, slang og meget uformelt sprog

Hvad er lav stil?

300

Billedbeskæring, hvor man kan se hele personen samt en del af omgivelserne

Hvad er supertotal?

400

Karakter i folkevise, der dræber sin forhenværende forlovede, sin bror og sine forældre som hævn.

Hvem er Ebbe Skammelsøn?

400

Når en debattør tager forbehold for modstanderens argumenter og forsøger at ødelægge dem på forhånd

Hvad er gendrivelse?

400

Et sprogligt billede, hvor et abstrakt begreb får menneskelige egenskaber, fx 'manden med leen' eller 'lykken tilsmilede mig'

Hvad er en personifikation?

400

Klipning, hvor der klippes mellem to handlingstråde, der starter med at være adskildte, men senere mødes

Hvad er krydsklipning?

400

Hvad er '(Everybody was) kung fu fighting'? / Hvem er Carl Douglas?


Orginalen: https://open.spotify.com/track/2mXbqtqKuOX9pyyUga7UZ1?si=489bf84b701e487c

500

Titlen på et essay af Suzanne Brøgger, hvor hun reflekterer over forholdet mellem vold og så et stykke tøj, hun har købt for længe siden

Hvad er "Min leopardpels"?

500

Fejltype eller argumentationskneb, hvor man forsøger at overbevise andre om, at en tilstand nødvendigvis vil føre en række andre og stadig mere alvorlige tilstande med sig.

Hvad er et glidebaneargument?

500

En sproglig figur, hvor flere sætninger efter hinanden begynder ens, fx "Brødre i livets taager. Brødre i nøden på jorden "

Hvad er en anafor?

500

Et begreb for, når lyden ikke kan høres af karaktererne, men kun af publikum, der ser filmen. Denne slags lyd er lagt på i efterredigeringen og omfatter fx underlægsmusik og voiceovers

Hvad er asynkron lyd?

Click to zoom