Modernitet
Periodens tænkesokkel
Realisme
Hvad er modernitet
100

Det er en periode i det vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag

Begrebet "Modernitet" 

100

der sker forandringer i samfundet

Begrebet "det moderne"

100

At skildrer samfundets forandringer og menneskets problemer, med at tilpasse sig en ny modernitet. 

Problemorienteret nyrealisme

100

Det betegner tendenser og karakteristikker i nutidens samfund.

Begrebet "Det senmoderne"

200

En betegnelse for alt det, som udgør et moderne samfund

Begrebet "Modernitet"

200

Man fortolker det moderne virkelighedstab gennem abstrakt kunst. 

Acanceret modernisme 

200

Mennesket erfarer at være kastet ind i virkeligheden og i en verden, det ikke selv har skabt, men som var der, før mennesket kom til, og antagelig vil være der, når det ikke er der længere.

Kontingenserfaring

300

Oplevelsen af, at alt kunne være anderledes, at verden er præget af tilfældigheder 

Kontigenserfaring 

300

Et sociologisk begreb af den engelske sociolog Anthony Giddens.

Begrebet "Det senmoderne"

400

Intet fast. Alt er foranderligt. Mennesket er i konstant forandring, og derfor er det, ligesom samfundet, præget af ambivalens.

Flydende modernitet

Click to zoom