Litteratur
Grammatik
Kortfilm
Sprog
Forskelligt
100

Hvad betyder "miljø", når vi arbejder med litterære tekster?

Stederne og omgivelserne, som vi møder i tekster og film. 
100

Hvad er et tillægsord?

Ord, som beskriver personer, genstande og dyr. 

100

Hvad kalder man det, når kameraet filmer oppefra? 

Fugleperspektiv

100

Hvad er synonymet for ordet "råbe"?

Skrige

100

Hvilke to genrer er der, når man taler om litteratur? 

Skønlitteratur/fiktion og fakta
200

Hvad er det omvendte af fakta?

Fiktion

200

Hvad kaldes x og o også for?

x= Grundled

o= Udsagnsled

200

Hvad hedder hovedpersonen i "Ska´vi være kærester?" 

Ludvig

200

Hvad betyder det, når bogstaver er stumme. 

Man kan ikke høre bogstavet i ordet.
Fx Gård

200

To måder at beskrive en person:

Det ydre og indre. 

300

Hvem er Harmonia i "Den hvide konkylie"?

Den første Baron Magnificos datter. Hun blev forelsket i en cirkusprins, men døde under en brand, da cirkusteltet brændte ned. 

300

Hvad hedder ordet "hoppe" i lang tillægsform?

Hoppende

300

Hvad er en filmtrailer?

En reklame for en film. 

300

Hvad er antonymet for ordet "høj"?

Lav, lille. 

300

Hvad er intertekstualitet? 

Når tekster taler sammen. Der lånes noget fra andre historier. 

400

Hvad er et flashback? 

Handlingen springer tilbage i tiden. 

400

Hvad er forholdsordet i sætningen: 

"Vi mødes ved femtiden"

Ved

400

Hvor arbejder Caspers far i filmen "Den fantastiske 3"?

På borgerservice.

400

Hvad betyder ordsproget:
"Der er ingen ko på isen"

Der er ingen problemer. 

400

Hvad er komposition i fx en historie? 

Opbygningen af en historie. Fx handlingsforløbet eller spring i tid. 

500

Hvad hedder de 4 læseforståelsesstrategier, vi bruger, når vi skal læse og forstå en tekst? 

- Forudsig
- Finde ord
- Stille spørgsmål
- Sammenfatte

500

Hvad hedder ordet "at spise" i kort tillægsform? 

har spist

500

I hvilken model kan man finde "subjektet" og "objektet" i en historie? 

Aktantmodellen

500
Hvad betyder ordsproget: 

"At træde i spinaten"

At kvaje sig/man har ikke gjort noget godt. 

500

Hvilken slags tekst er en dagbog?

Berettende tekster - Man beretter om minder, hændelser, oplevelser og tanker. 

Click to zoom