Grammatik
Genre
Ordkendskab
Ordklasser
Blandet
100

Hvor skal punktummet være i denne sætning?

Jeg gik en tur

Jeg gik en tur.

100

Hvilken genre er fortællingen "Rødhætte"?

Eventyr.

100

Stav ordet.

Dansk

100

Nævn 5 navneord.

Et dyr, en mus, et hus, en hund.....

100

Nævn tre ord der rimer.

Vi godkender.

200

Træ i bestemtflertal?

Træerne

200

Nævn fire eventyr fra H.C. Andersen?

Fyrtøjet, Tommelise, Prinsessen på ærten, Den lille havfrue, Kejseren nye klæder, Den grimme ælling, Sne dronning.....

200

Hvad betyder ordet "Variere" ?

Det betyder det samme som at veksle, at f.eks man spiser en varieret kost.

200

Hvad hedder spis i datid?

Spist.

200

Hvilket sprog kommer ordet "Okay" fra?

Engelsk.

300

Hvor skal der være komma i denne sætning?

Jeg har det fint men jeg er lidt snottet i dag.

Jeg har det fint, men jeg er lidt snottet i dag.

300

Hvad er en dokumentar?

Det er virkelige historier, der er intet opdigetet.

300

Nævn en modalitet.

Fakta boks, tekst, billede, billedetekst....

300

Bøj ordet lille.

Lille, mindre og mindst.
300

Nævn 5 udsagnsord.

Vi godkender.

400

Hvad er at bedrage i datid?

Bedrog

400

Hvad er en novelle?

En kort opdigtet historie.

400

Hvad betyder ordet erindring?

En erindring er en fortælling, hvor forfatteren skriver om noget interessant, kan huske fra sin fortid.

400

Nævn 5 ud af de 11 ordklasser.

Navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord, biord, forholdsord, bindeord og kendeord.

400

Hvad er "forsvundet" i datid?

Forsvandt.

500

Nævn 5 ud af 7 kommaregler.

Men-reglen

Der og som-reglen

At-reglen

Reglen om indskudt sætning

Hv- reglen

Småordsreglen

Opremsningsreglen

500

Nævn tre undergenrer

Gyser, krimi, trivial, kærlighedsnovelle, drama, komedie, ungdomsnovelle......

500

Stav dette ord.

Halsstarrig.

500

Hvilken ordklasse er ordet "desværre"?

Et biord

500

Hvad betyder in medias res?

At en fortælling starter midt i det hele.