Grammatik
Danmark
Genrer
Katrinebjergskolen
Ordklasser
100

Hvad hedder cirklen, man sætter under et udsagnsord i en sætning?

Cirklen kalder man også for et udsagnsled

100

Hvad hedder Danmarks flag?

Danmarks flag hedder "Dannebrog"

100

Hvilken genre starter typisk med "Der var engang..."?

Typisk starter et eventyr med denne sætning

100

Hvad hedder jeres lærer i dansk?

Jakob?
100

Hvilken ordklasse er "huset"?

Det er navneord

200

Hvad hedder det, når man sætter en "trekant" under et ord i en sætning?

Trekanten hedder et genstandsled
200

Hvilken by er den største i Jylland?

I Jylland er Århus den største by 

200

Hvad betyder "genre"?

Genre betyder teksttype / slags

200

Hvad hedder jeres matematiklærer?

Hun hedder Per? Jakob?

200

Hvordan finder du tillægsord i en sætning?

For at finde tillægsord i en sætning, kan du sætte "at være" foran

300

Hvor stammer ordet "grammatik" fra?

Ordet "grammatik" stammer fra det græske sprog

300

Hvor mange medlemmer er der i folketinget?

Der er 179 medlemmer i folketinget

300

Hvorfor er genre vigtigt?

De hjælper os med at forstå hensigten med forskellige tekster 

300

Hvem er skolelederen?

Det er CHristian Hellum

300

"Torsten jubler af glæde". 

Hvilken ordklasse er jubler?

Jubler er udsagnsord

400

Hvad betyder ordet "grammatik"?

"Grammatik" betyder at kunne læse og skrive rigtigt
400

I hvilket farvand ligger Bornholm?

Bornholm ligger i Østersøen

400

I hvilken genre møder man en byline?

Byline optræder i artikler 

400

Hvad hedder de to sekretærer?

Katja og (Melina?)

400

Hvad er rigtigt?

"Jeg høre ikke efter i dag"

"Jeg hører ikke efter i dag"

Og hvorfor?

Fordi vi skal huske et nutids-r. Derfor er det rigtige "Jeg hører ikke efter i dag"

500

Hvad er grammatik? (Hvad lærer man om i grammatik?)

Man lærer om sprogets opbygning

500

Hvor gammel er vores Dronning Mary?

Vores Dronning er 52 år gammel 

500

Er opdigtede ting i tekster fiktion eller nonfiktion?

Opdigtede ting i tekster er fiktion

500

Hvor mange ordklasser er der i alt 

I alt er der 11 ordklasser

500

Hvad kalder vi også pronomener?

Pronomener er stedord (han, hun, sin fx)