Analyse og retorik
Ældre litteraturhistorie
Nyere litteraturhistorie
Ham/hende kender jeg
Rodekassen :-)
100

Billedsproglig beskrivelse af naturfænomener, dyr og ting med menneskelige træk

Hvad er besjæling?

100

Forestillingen om, at Gud har skabt Verden og derefter har trukket sig tilbage og overladt den til mennesket

Hvad er deisme?

100

'Less is more'

Hvad er minimalisme?

100

Han ville sætte ting under debat

Hvem er Georg Brandes?

100

Dyster beskrivelse af en verden, hvor mennesket er undertrykt, og hvor dommedag synes at være skræmmende nær

Hvad er en dystopi?

200

Det er patos, logos og etos

Hvad er appelformer?

200

Tomheden og forgængeligheden skildret i kunsten bla. som sæbebobler, visne blomster etc.

Hvad er vanitasmotivet?

200

Naturvidenskabeligt gennembrud, der gør op med Gud og den kristne skabelsesberetning

Hvad er darwinismen/evolutionsteorien?

200

Han blev den bedst sælgende lyrikere i nyere dansk litteratur

Hvem er Yahya Hassan

200

Fortæller ikke altid sandheden om begivenhederne, om sine egne eller andres følelser, eller om sin forståelse af omgivelserne

Hvad er den upålidelig fortæller

300

Billedsproglig implicit/indirekte sammenligning uden sammenligningsleddet ’som’

Hvad er en metafor?

300

En dualistisk skelnen mellem fænomen og idé, der kun glimtvist kan overskrides via intuition, drøm, anelse og fantasi

Hvad er ny-platonisme?

300

Filosofisk retning, der sætter individet og dets eksistens i centrum

Hvad er eksistentialisme?

300

Han skrev komedien Jeppe på Bjerget

Hvem er Ludvig Holberg

300

Stivnede, forsimplede fremstillinger af nogen eller noget, og de er ofte overdrevne og negative billeder af dét, de siger noget om

Hvad er stereotyper

400

Betydningsmæssig modsætningsfigur, der især kendetegner barokkens salmer

Hvad er en antitese?

400

-isme, der fokuserer på menneskets potentielt erotiske skyggesider

Hvad er romantisme?

400

Fremmedgørelse, splittelse og ensomhed betragtes som grundvilkår i denne litteraturhistoriske periode

Hvad er modernismen? (især 2. fase)

400

Hvem har sagt: "Hvad fatter gør, er altid det rigtige"

Hvem er H. C. Andersen

400

'Udgangspunkt for forståelsen er forforståelsen'

Hvad er hermeneutikken?

500

Lyrik, der alene manifesterer digterens behov for at udtrykke sig og altså ikke har noget specifikt formål

Hvad er centrallyrik?

500

Erkendelsesfilosofi, der udspringer af forestillingen om fornuften og logikken som udgangspunkt for al sand viden

Hvad er rationalisme?

500

-isme, der er kendetegnet ved en umiddelbar skildring af omverden, af øjeblikket - 'Showing not Telling'

Hvad er impressionisme?

500

Forfatter, hvis kvindelige hovedperson, Marie, har erotisk omgang med rosenblade

Hvem er J.P. Jacobsen? ('Fru Marie Grubbe') 

500

Freudiansk udtryk for en ubevidst, incestuøs forelskelse i moderen og jalousi mod faderen

Hvad er Ødipus(komplekset)?