Latinske betegnelser for ordklasser
Komma regler
Berettermodellen
Stumme bogstaver
Lægger eller ligger
100

Hvad er den latinske betegnelse for navneord?

Hvad er substantiver

100

Skal der sættes komma i opramsninger?

Hvad er ja 

100

Hvad starter berrattomodelen med?

Hvad er anslag

100

Er der H i vorfor

Hvad er ja 

100

Hvad skal der stå i den nedstående sætning?

Peter ligger/lægger på sofaen

Hvad er ligger

200

Hvad er den latinske betegnelse for udsagnsord?

Hvad er verber

200

Hvor skal der sættes komma i denne sætning?

Endelig nåede vi frem trætte og glade


hvad er "endelig nåede vi frem, trætte og glade"

200

Hvad sker der efter klimaks i berattermodellen?

Hvad er udtoning

200

Er der h i ville

Hvad er nej

200

Hvad skal der stå i den nedstående sætning?

Min mor ligger/lægger mit tøj sammen

Hvad er lægger

300

Hvad er den latinske betegnelse for tillægsord?

Hvad er adjektiver

300

Hvor skal komma stå i den efterfølgene sætning?

At vinden peb og at tordenen rullede var ikke til at tage fejl af 

Hvad er ``At vinden peb, og at tordenen rullede, var ikke til at tage fejl af``

300

Hvad kommer efter P.O.N.R i beratter modelen?

Hvad er konfliktoptrapning 

300

Er der H i vilken

Hvad er ja

300

Hvad skal der stå i den nedstående sætning?

Jeg ligger/lægger på sofaen og sover

Hvad er ligger

400

Hvad er den latinske betegnelse for egenavne?

Hvad er proprier

400

Hvor skal komma være i den følgene sætning?

Jeg sætter mine kommaer som jeg vil


Hvad er ``Jeg sætter mine kommaer, som jeg vil``

400

Hvad kommer først konfliktoptrapning eller uddybning?

Hvad er uddybning

400

Find fejl i nedstående sætning

Taer vi jem til dig efter skole

Hvad er tager og hjem

400

Hvad skal der stå i den nedstående sætning?

Jeg hjælper min mor med at ligge/lægge tøj sammen imens min bror ligger/lægger og sover

Hvad er lægge og ligger

500

Hvad er den latinske betegnelse for stedord?

Hvad er pronomen

500

Hvor skal komma være i den følgene sætning?

Hvis byggningen forlads efter kl.18 skal portene lukkes

Hvad er ``Hvis byggningen forlads efter kl.18, skal portene lukkes``

500

Nævn hver andet punktbi berattermodellen, start ved den første

Hvad er anslag, uddybning, konfliktoptrapning og udtoning

500

Find fejl i nedtående sætning

Kener du min lækker ven der heder nils

Hvad er kender, lækre, hedder og Niels

500

Hvad er reglerne for ligger/lægger

Hvad er lægger er i bevægelse og ligger er stilstående