Genre
Grammatik
Mundtlighed
Ordklasser
Analyse
100

En tekst der ofte indholder tallet 3, og måske har drager

Hvad er et eventyr?

100

Tegnet når du afslutter en sætning

Hvad er et punktum?

100

En samtale mellem to mennesker

Hvad er en dialog?
100

Kat, Høne, Arm

Hvad er navneord? (Substantiver)

100

En model der er formet som en hval

Hvad er berettermodellen?

200

En tekst der kun er i aviser eller online aviser.

Hvad er en artikel?

200

cykler, løber, taler

Hvad er nutid?

200

Du bruger din krop til at snakke med

Hvad er kropssprog?

200

Løber, hopper, flyver

Hvad er Udsagnsord? (Verber)

200

Du laver den for at analysere en persons indre og ydre

Hvad er en personkarakteristik?

300

En fiktiv kortere tekst, der kan omhandle næsten alt

Hvad er en novelle?

300

Man sætter det mellem en ledsætning og en hovedsætning

Hvad er et komma?

300

En enkelt person snakker

Hvad er en monolog?

300

Mellem, under, over

Hvad er forholdsord?

300

En kort beskrivelse af tekstens handling

Hvad er et resumé?

400

En tekst hvor du udtrykker din mening om et bestemt emne

Hvad er et debatindlæg?

400

Sagde, løftede, tabte

Hvad er datid?

400

Du siger en skrevet tekst højt

Hvad er en oplæsning?

400

At, og, medmindre

Hvad er bindeord?

400

Tidsrummet som teksten foregår i

Hvad er fortalt tid?

500

En tekst hvor du undrer dig og stiller mange spørgsmål indenfor et emne

Hvad er et essay?

500

Et tegn du bruger mellem 2 hovedsætninger, der hænger sammen

Hvad er et semikolon?

500

Du bruger dem til at overtale, logos, ethos og patos

Hvad er appelformer?

500

København, Tivoli, Maria

Hvad er et egenavn?

500

Problemet som bærer handlingen

Hvad er en konflikt?