Kostens bestanddele
Saccharider mv
100

Proteiner, fedt og kulhydrater

Hvad er hovedbestanddelene af vores kost?
100

Det kemiske navn for kulhydrater

Hvad er carbohydrater?

200

Denne bestanddel af kosten har højest brandværdi

Hvad er fedt?

200

De tre typer af saccharider?

Hvad er mono-, poly- og disaccharider?

300

Denne type fedtstoffer kan deltage i additionsreaktioner

Hvad er umættede fedtstoffer?

300

Dette bruges som sødemidler i tyggegummi

Hvad er polyalkoholer? (fx xylitol og sorbitol)

400

Dette består lactose af

Hvad er D-galactoseenhed og en D-glucoseenhed?

400

Molekyleformelen for polysaccharider

Hvad er (C6H10O5)?

500

Dette består fedtsyrer af

Hvad er carboxylsyrer i triglycerider?

500

På denne måde kender man forskel på D- og L- former

Hvor er OH gruppen på det næstnederste carbonatom?

Click to zoom