Centrale figurer
Tematikker
Historie
Litteratur
Begreber
100

Dansk litteraturforsker og -kritiker, der via en række forelæsninger på Københavns Universitet startede det moderne gennembrud.

Hvem var Georg Brandes?

100

Samlet betegnelse for de tre mest centrale tematikker i det moderne gennembruds litteratur.

Hvad er de tre k'er?

100

Året, hvor det moderne gennembrud siges at starte.

Hvad er 1870?

100

Skrivestil, hvormed verden og livet skildres på troværdig og meget detaljeret vis - evt. med et strejf af ironi.

Hvad er (kritisk) realisme?

100

Politisk styreform, der indførtes i Danmark med Grundloven, der er karakteriseret ved, at magten ligger hos folket.

Hvad er demokrati/folkestyre?

200

Dansk kanonforfatter, der skrev kritisk realistisk krydret med ironi, og som bl.a. står bag novellen "Naadsensbrød" og romanen "Lykke-Per".

Hvem var Henrik Pontoppidan?

200

En central tematik under det moderne gennembrud, der beskæftiger sig med kvindens rolle i samfundet.

Hvad er 'køn'?

200

Året, hvor det moderne gennembrud siges at slutte.

Hvad er 1890?

200

Skrivestil, hvormed verden og livet skildres nærmest fotografisk på naturvidenskabelig vis med stor detaljerigdom og fokus på menneske og miljø.

Hvad er naturalisme?

200

Politisk ideologi med det mål at opbygge et samfund, hvor produktionsmidlerne ejes af fællesskabet med henblik på en mere ligelig fordeling af samfundets sociale og økonomiske goder.

Hvad er socialisme?

300

Dansk kanonforfatter, der skrev impressionistisk, og som bl.a. står bag novellen "Den sidste balkjole".

Hvem var Herman Bang?

300

En central tematik under det moderne gennembrud, der beskæftiger sig med religionens rolle i samfundet.

Hvad er 'kirke'?

300

Grundloven indføres i Danmark (på Ninas fødselsdag :-)).

Hvad er (d. 5. juni) 1849?

300

Skrivestil, der er inspireret af malerkunsten, hvormed verden og livet skildres springende, fragmentarisk og flygtigt, hvorfor læseren selv skal skabe sin egen helhed gennem fortolkning.

Hvad er impressionisme?

300

Proces, hvori et land ændrer produktionsformer fra overvejende håndværk og landbrug til en stadig stigende grad af fabrikker.

Hvad er industrialisering?

400

Engelsk naturforsker og geolog, der er bedst kendt for sine bidrag til evolutionsteorien og det naturalistiske hovedværk "Arternes oprindelse".

Hvem var Charles Darwin?

400

En central tematik under det moderne gennembrud, der beskæftiger sig med social ulighed i samfundet.

Hvad er 'klasse'?

400

Socialdemokratiet stiftes, og Georg Brandes holder sin første forelæsning om datidens litteratur.

Hvad er 1871?

400

Litterært begreb opfundet af Herman Bang, der dækker over persontyper, ofte kvinder, der lever et stille hverdagsliv i provinsen uden de store muligheder for at sætte sig igennem.

Hvad er 'stille eksistenser'?

400

Stigning i koncentrationen af et samfunds befolkning i byer pga. indvandring fra landområderne.

Hvad er urbanisering?

500

Tysk filosof, kulturkritiker m.m., der bl.a. hævdede, at Gud er død, og at det er os mennesker, der har slået ham ihjel.

Hvem var Friedrich Nietzsche?

500

Det uformelle motto under det moderne gennembrud og litteraturens altoverskyggende formål.

Hvad er "at sætte problemer under debat"?

500

Det årti, hvor sædelighedsfejden raser i Danmark.

Hvad er 1880'erne?

500

Romantype, der opstår under det moderne gennembrud.

Hvad er en udviklingsroman?

500

Retning inden for kunst og litteratur, der fremstiller eller gengiver ting i romantiseret form, som det moderne gennembrud problematiserede.

Hvad er idealisme?

Click to zoom