Sõnaliigid
Algustäht
Kokku- ja lahkukirjutamine
Käänded
Astmevaheldus

100

Mis sõnaliigi sõnad vastavast küsimusele missugune?
Omadussõnad

100

Millal kasutatakse lauses suurt algustähte? Nimeta 2 reeglit!
Nimed, lause algus

100

Kuidas saadakse liitsõna?
Liidetakse kaks või enam sõnatüve üheks sõnaks.

100

Mitu käänet on eesti keeles?
14

100

Kuidas jaguneb astmevaheldus?
Välte- ja laadivahelduseks

200

Mis sõnaliiki kuuluvad sõnad laulan, jookeme, istun?
Tegusõnad

200

Millise algustähega kirjutatakse riikide, linnade ja külade nimed?
Suure algustähega

200

Millistest osadest koosneb liitsõna?
Täiendsõna ja põhisõna

200

Milline kääne vastab küsimustele kes? mis?
Nimetav

200

Milline sõna on astmevahelduseta?
See on sõna, mille käänamisel või pöörmaisel sisehäälikud ei muutu, näiteks elama-elada.

300

Mis sõnaliigi sõnad vastavad küsimusele mitu? mitmes?
Arvsõnad

300

Millise algustähega kirjutatakse keeled ja rahvused?
Väikese algustähega

300

Kas järgnevad sõnad kirjutatakse kokku või lahku: kuld sõrmus, käte rätik, jutu raamat?
Kokku

300

Milline kääne vastab küsimustele? kelleta? milleta?
Ilmaütlev

300

Mis astmevahelduse liigi näide on? Uba-oa, mägi-mäe
Laadivaheldus

400

Mis sõnaliigi sõnad on laulmine, laulja, laul? a) tegusõnad b) nimisõnad
Nimisõnad

400

Mis on valesti kirjutatud? Paranda viga! a) matemaatika, b) Facebook, c) Emadepäev
c) emadepäev

400

Kas järgnevad sõnad kirjutatakse kokku või lahku: venna raamat, isa auto,ema sõrmus?
Lahku

400

Millises käändes on sõnad autona, inimesena?
Olevas käändes

400

Mis astmevahelduse liigi näide on? Kott-koti, kamm-kammi
Vältevaheldus

500

Mis sõnaliigi sõnad on tema, see, mitu? a) asesõnad b) arvsõnad
Asesõnad

500

Missuguste algustähtedega kirjutatakse ajaleht pärnu postimees?
ajaleht Pärnu Postimees

500

Millal kirjutatakse nimi-, arv- ja omadussõna järgneva sõnaga kokku?
Siis kui tekib uus mõiste.

500

Millises käändes on sõnad tuppa,majja?
Sisseütlevas käändes

500

Mis astmevahelduse liigi näide on? Mure-mure, kirjutama-kirjutada
Astmevahelduseta