Stijl
Informele brief
Formele brief
Vertalen
100

Geachte meneer/mevrouw,

Dear Sir/Madam,

100
In een informele brief mag je samentrekkingen zoals can't gebruiken. Waar of niet waar?

waar

100

De datum in het Engels schijf je altijd met een hoofdletter. waar of niet waar?

Waar

100

Ik schijf deze brief omdat

I am writing this letter because

200

Hoe schrijf je de datum correct?

28 October 2019

200

Een informele brief hoef je geen alinea's te gebruiken. waar of niet waar?

niet waar

200

Na de datum komt een comma? waar of niet waar?

Niet waar

200

Bij voorbaat dank.

Thanking you in advance.

300

Hoe schrijf je je eigen adres?

Straatnaam huisnummer

postcode (hoofdletters) woonplaats

land

300

In een informele brief hoef je nooit je eigen adres te vermelden. waar of niet waar?

niet waar

300
Een formele brief mag je altijd afsluiten met "Kind regards,". waar of niet waar?

Waar

300

Ik kijk er naar uit snel van u te horen.

I look forward to hearing form you soon.

400

Hoe schrijf je het adres van de ontvanger?

(naam van het bedrijf)

straat huisnummer

postcode woonplaats

land

400

Een inforele brief eindig je altijd met je naam. waar of niet waar?

waar

400

Als je de voor en achternaam van iemand weet noem je die allebei in de aanhef. Waar of niet waar?

Niet waar.

Je gebruikt Mr. achternaam, of Ms. achternaam

400

Ik schrijf u om te informeren naar...

I am writing to you to inquire about...

500
Hoe zorg je voor een passend slot?
Kind regards,

witregel
naam

500

Bij een informele brief noem je altijd eerst het adres waar je aan schrijft en daarna je eigen adres. waar of niet waar?

Niet waar

500

Een formele brief mag je beginnen met I. Waar of niet waar?

Waar

500

Ik ben een 16 jarige jongen.

I am a 16-year-old boy.

Click to zoom