Haigestumine
Haigusega toimetulek
Kriis
Suhtlemine
Motiveeriv intervjueerimine
100
Ärritav närvipinge, mis pikema aja jooksul mõjub muserdavalt ja tekitab kehalisi vaevusi
100
Selles vanuses lükatakse arsti juurde minekut edasi ja viivitatakse ravi alustamisega kõige sagedamini
100
Kriise jaotatakse arengu- ja traumaatilisteks kriisideks. Haigusega kaasnev kriis on ...
100
Selle poolest erineb aktiivne kuulamine toetavast kuulamisest
100
MI-d kasutatakse tervishoius peamiselt selle kliendigrupi puhul:
200
Näide tulevikku suunatud jõustava rahvatarkuse (ütluse) kohta
200
Näited tegevuste kohta, mis aitavad haigusega toime tulla vanaduses.
200
šokiperioodis on iseloomulik:
200
Aktiivse kuulamise kolm põhitehnikat on ...
200
MI märksõnad on (nimeta vähemalt kolm):
300
Kroonilise haigusega kaasnevad lisaprobleemid
300
Haigestunud inimene ja tema pere kogeb alaväärsus- ja häbitunnet, haigust püütakse ignoreerida. Sel juhul tema/nad võtavad haigust kui "..."
300
Kriisi tunnused (vähemalt 4) on ...
300
Teate vastuvõtjast tingitud suhtlemistõkked on järgmised (nimeta vähemalt 3)
300
MI eesmärk on
400
Nii nimetatakse stressitaset, mille puhul inimene tegutseb maksimaalselt hästi
400
Haigusega on võimalik kohaneda. "Mitte diabeet ei oma minu elu üle kontrolli, vaid see on minu diabeet, mida ma ise kontrollin" Sel juhul võetakse haigust kui "..."
400
Reaktsiooniperioodis on iseloomulik:
400
Kui inimene ei suuda saavutada teistega emotsionaalset või intellektuaalset kontakti, siis seda nimetatakse ...
400
MI rajaneb teoorial, mille järgi on kõikidel inimestel ...
500
Nii nimetatakse stressitaset, mille puhul tegutsemise efektiivsus langeb märgatavalt
500
Selles eas on kroonilise haigusega toimetulek kõige keerulisem.
500
Kroonilise haigusega kaasnevad muutused peres on:
500
Kehtestava mina-sõnumi kolm põhiosa on ...
500
MI rajaneb teraapial ..., mille peamisi väljatöötajaid on ... Selle teraapia aluseks on ... teooria.
Click to zoom