Trekanter
Firkanter
Areal
Volum
Diverse
100
Rettvinklet trekant
Hva heter en trekant med en 90- graders vinkel?
100
Alle sidene er like lange og alle vinklene er 90 grader.
Hva er kjennetegnet på et kvadrat?
100
Det sier noe om hvor stor flaten er.
Hva er areal?
100
Man får volumet ved å multiplisere lengde, bredde og høyde
Hva er et firkantet prisme?
100
Et program som kan brukes til å tegne linjer, figurer og konstruere i, som matematikk fordypning har trent på de siste ukene
Hva er Geogebra?
200
Denne figuren har 180 grader til sammen?
Hva er en trekant?
200
Navnet på denne firkanten er rektangel
Hva heter firkanten der alle vinklene er 90 grader, og to og to sider er like lange?
200
Når du regner ut arealet og bruker denne lengdeenheten, får du kvadratmeter.
Hva er meter?
200
1liter er det samme som 10....
Hva er desiliter?
200
Kvadratroten av 9
Hva er 3?
300
Likesidet trekant
Hva er navnet på en trekant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er like store?
300
To sider er parallelle, de andre to er ikke parallelle.
Hva kjennetegner et trapes?
300
2 kvadratmeter er det samme som 200...
Hva er kvadratcentimeter?
300
En Toblerone-sjokolade har denne formen
Hva er et trekantet prisme?
300
Svaret på denne likningen: 3X = 15
Hva er 5?
400
Pytagoras læresetning kan bukes på denne trekanten
Hva er en rettvinklet trekant?
400
Formelen for mitt areal er g multiplisert med h
Hva er et parallellogram?
400
4 kvadratcentimeter er det samme som 400
Hva er kvadratmillimeter?
400
Kubikkdesimeter er det samme som....
Hva er liter?
400
Navnet på han som fant sammenhengen mellom hypotenus og katetene i en rettvinklet trekant.
Hvem var Pythagoras?
500
Hypotenus
Hva er navnet på den lengste siden i en rettvinklet trekant?
500
Formelen for mitt areal er (a+b) multiplisert med h dividert med 2
Hva er et trapes?
500
Forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel.
Hva er pi?
500
Grunnflaten er 5 kvadratcentimeter. Når du multipliserer dette med 3 ..........., blir svaret 15 kubikkcentimeter.
Hva er centimeter?
500
Hvis du tar sideflatene mine og bretter de ut, får du to sirkler og et rektangel.
Hva er en sylinder?
Click to zoom