Мемлекет құрылымы
Терминдер
Оқиғалар
менің құқықтарым
100

ҚР Парламенті қанша палатадан тұрады?

2

100

дін мәселелерінде ресми түрде бейтарап болып табылатын немесе бейтараптық танытатын, дінді де, дінсіздікті де қолдамайтын мемлекет

зайырлы мемлекет

100

Ең алғаш құқықтық мемлекет идеясы қайда қалыптасты:

АҚШ-та

100

Бұл кез келген дінді еркін ұстануға және ешбір дінді ұстанбауға кепілдік берілген мүмкіндік

ар ұждан еркіндігі

200
Мемлекет құрылымын 3-ке бөліп қарастырған философ:

Шарль Луи Монтескье

200

Жектұлғаға тисті мүмкіндіктер

адам құқығы

200

"Қайырымды қала тұрғындары" трактатының авторы:

Әл Фараби

200

субъектінің өзіне тиесілі мүлкін пайдалануға және билік етуге, өз ққалауынша иелік етуге құқығы заңнамалық актілер арқылы қорғалатын және мойындалатын жекеменшік құқығы

меншік құқығы

300

ҚР Сенат депутаты қанша жылға сайланады?

6

300

Дауыс беру арқылы мемлекеттік органдарды, қоғамдық бірлестіктер мен азаматтардың басқа да ұйымдарын қалыптастыру әдісі

Сайлау

300

БҰҰ Адам құқықарының жалпыға бірдей Декларациясын қабылдаған уақыты:

10.12.1948

300

Менік иесінің үш құқығын атаңыз:

иелену

пайдалану

билік ету

400

ҚР Президентәне кандидаттарға арналған міндеттемелер қай заңда көрсетілген?

ҚР сайлау туралы Заңы

400

Жергілікті өкілетті органдар

Маслихат

400

ҚР Азаматтық Кодексінің Жалпы бөлімін қабылдаған уақыты:

27.12.1994

400

Адам және азамат құқықтары қандай топтарға бөлінеді?

жеке (азаматтық)

саяси

әлеуметтік, экономикалық, мәдени

500

Адам құқықтары туралы Билль болып саналатын үш құжатты атаңыз:

•АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

•АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПАКТ

•ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЛЫҚ ПАКТ

500

Аса маңызды мәселе бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

Референдум

500
"ҚР Сайлау туралы" заңының қабылданған уақыты:

28.09.1995

500

ҚР Конституциясының 39-шы бабына сәйкес қандай мақсатта адам құқығына шектеулер енгізіледі?

конституциялық құрылымды қорғау

қоғамдық тәртіпті қорғау

аддам құқықтары мен бостандықтарын қорғау

халықтың имандылығы мен денсаулығын сақтау мақсатында