1
2
3
4
5
10

Farm

Firma

10

Flour 

Un

10

Fox

Tulki

10

Friendly 

Do'stona

10

Furniture 

Mebel

10

Firefighter 

O't o'chiruvchi

10

Feed 

Ovqatlanish, ovqatlantirmoq

10

Fly-fishing 

Pashsha bilan baliq tutish

10

Frequency 

Takrorlanish

10

Future 

Kelajak

10

Far

Uzoq

10

Fly

Uchmoq, pashsha

10

Fence 

Panjara, to'siq

10

Fork

Vilka

10

Fridge 

Muzlatgich 

10

Fish

Baliq

10

Fast food

Tez tayyorlanadigan ovqat, fast fud

10

Form

Shakl

10

Fight 

Urush, urushmoq

10

Fortune - teller

Folbin

10

Floor 

Pol, qavat

10

Flight 

Parvoz, uchish

10

Feet

Oyoqlar

10

Frog 

Qurbaqa

10

Find 

Topmoq

Click to zoom