Emoji Bible Stories
๐Ÿ˜๐Ÿ˜จ๐Ÿคฏ
Bible Scriptures ๐Ÿ“–:
Fill in the Blank
๐ŸŽถ Songs from the Regional
The Book of Revelations ๐Ÿ”ฅ
Who Said It?
๐Ÿง๐Ÿค”
100

๐Ÿ‘ถ๐Ÿป๐Ÿงบ๐ŸŒŠ

๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ๐Ÿ˜ฒ๐Ÿ‘ถ๐Ÿปโค

Baby Moses was saved

100

"He said to him: โ€œโ€˜You must love Jehovah your God with ______________"

"Sinabi niya rito: โ€œโ€˜Dapat mong ibigin si Jehova na iyong Diyos nang ________________"

"your whole heart and with your whole soul and with your whole mind."

"buong puso mo at nang buong kaluluwa mo at nang buong pag-iisip mo."

Matthew 22:37, 38 ; Mateo 22:37, 38

100

Listen! Finish the lyric...

"And the peace weโ€™ll know, weโ€™ve never known before. A world ruled by justice and love..."

"At wala na ang Lahat ng problema. Ang buhay ay mapayapa..."

"Peace at Last! / 

Kapayapaang Hindi Magwawakas"

100

(DOUBLE JEOPARDY: x2 Points!)Who is the Great Dragon? And what will happen to the Great Dragon?

"an angel will hurl Satan into an abyss, which represents a prisonlike confinement. During that confinement, Satan will โ€œnot mislead the nations anymore until the 1,000 years [have] ended.โ€ Finally, Satan and his demons will be destroyed once and for all, represented by their being hurled into โ€œthe lake of fire and sulfur.โ€"

100

"Are you still holding firmly to your integrity? Curse God and die!"

"Nananatili ka pa rin bang tapat? Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na!"

Job's Wife


200

๐Ÿ˜ โš”๐Ÿ‘‚๐Ÿป๐Ÿ˜ฑ

๐Ÿง”๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿ‘‚๐Ÿป๐Ÿ˜ฒ

Peter cuts off the ear of Malchus; Jesus heals his ear

200

"Many are the hardships of the righteous one __________"

"Maraming paghihirap ang matuwid ____________"

"But Jehovah rescues him from them all."

"Pero inililigtas siya ni Jehova sa lahat ng ito."

Psalm 34:19 ; Awit 34:19

200

Listen! Finish the lyric...

"Love is the force that makes us call again. A wounded heart can be healed, and broken lives can mend."

"Pag-ibig ang nag-uudyok sa โ€™tin. Pusong wasรกk hihilom at buhay kakamtin."

Song 58 - "Searching for Friends of Peace / 

Hanapin ang mga Kaibigan ng Kapayapaan"

200

What does this beast represent?

The Anglo-American World Power

200

(DOUBLE JEOPARDY: x2 Points!)

"How long will you stay drunk? Stop drinking your wine." 

"Hanggang kailan ka magiging lasing? Tigilan mo na ang pag-inom."

Eli to Hannah 


300

(DOUBLE JEOPARDY: x2 Points!)

๐Ÿง”๐Ÿปโš”โš”โš”๐Ÿ˜ง๐ŸŒ„

๐Ÿง”๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿปโ˜€๐Ÿ˜ฎ

Joshua - The Sun Stands Still 

300

"Do not be __________, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the __________ will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus." 

"Huwag kayong ; _____________ sa halip, ipaalรกm ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat; at ang ______________  ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus." 

"anxious over anything...peace of God that surpasses all understanding..."

"mag-alala sa anumang bagay... kapayapaani ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan..."

Philippians 4:6,7; Filipos 4:6, 7 

300

Listen! Finish the Lyric

"Putting up with one another, Putting hurtfulness away; Showing honor to our brother, Showing loveโ€™s surpassing way"

"Kapatid ay pagtiisan; Tampuhan ay iwasan. Ang dangal ay ipakita; Dapat na magmahalan."

Song 130 "Be Forgiving / 

Maging Mapagpatawad"

300

What do the Seven Heads represent?

The Seven primary political powers that have dominated through history and have taken the lead in oppressing Godโ€™s peopleโ€”Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and Anglo-America

300

"It is not I, is it, Rabbi?" / "Rabbi, hindi ako iyon, hindi ba?"

"You yourself said it." / "Ikaw ang nagsabi niyan."

Judas to Jesus


400

๐Ÿคด๐Ÿป๐Ÿง”๐Ÿป๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป๐Ÿ›€๐Ÿป๐Ÿ˜ฒ

๐Ÿคฐ๐Ÿป๐Ÿ˜ฑ

๐Ÿคด๐Ÿป๐Ÿ‘‰๐Ÿป๐Ÿง”๐Ÿปโš”

๐Ÿง”๐Ÿป๐Ÿ’€

The Sin of King David: King David and Bathsheba

400

"For who makes you different from another? Indeed, _______________" 

"Dahil ano ba ang mayroon ka kaya naiisip mong nakahihigit ka sa iba? Ano ang _______________" 

"what do you have that you did not receive? If, in fact, you did receive it, why do you boast as though you did not receive it?"

"mayroon ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo iyon, bakit ka nagmamalaki na para bang hindi mo iyon tinanggap?"

1 Corinthians 4:7 ; 1 Corinto 4:7

400

(DOUBLE JEOPARDY: x2 Points!)

Listen! Finish the lyric...

"Now the time has arrived, For the small, a great nation to be. As we grow and we thrive, Godโ€™s direction and blessing we see."

"Panahon na ngayon, Bansang maliit ay lรกlakรญ. Tayoโ€™y sumusulong. Patnubay ng Diyos ang siyang sanhi."

Song 24 "Come to Jehovah's Mountain / Halikayo sa Bundok ni Jehova!"

400

What does the Scarlet Wild Beast represent? And who will sit upon it? 

The United Nations (formerly known as the League of Nations) 

Babylon the Great (the Great Prostitute/false religion) will ride the Scarlet Beast. She thinks she will be able to control it. But then it will turn against her and destroy her.

400

"I have a right to be angry, so angry that I want to die." 

"Tama lang na maglit ako, at sa tindi ng galit ko gusto ko nang mamatay."

Jonah


500

โš”

๐Ÿง”๐Ÿป๐Ÿ˜๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿ‘˜๐Ÿคซ

๐Ÿ˜จ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ’€

Achan - A Thief in Israel

500

(DOUBLE JEOPARDY x2 Points!)

"Finally, brothers, ____________ and the God of love and of peace will be with you.

"Bilang panghuli, mga kapatid, ________ at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaanj ay sasainyo  

"...continue to rejoice, to be readjusted, to be comforted, to think in agreement, to live peaceably;..."

"...patuloy kayong magsaya, magpaakay sa tamang landas, maaliw, magkaisa sa kaisipan, at mamuhay nang payapa;.."

2 Corinthians 13:11 ; 2 Corinto 13:11

500

Listen! Finish the lyric...

"When the eyes of blind ones see again. And the ears of deaf ones hear again,..."

"Ang bulag nakakakita na. At bingiโ€™y nakaririnig na..."

Song 144 - "Keep Your Eyes on the Prize! / Masdan Mo ang Gantimpala!"

500

Who are the Four Horsemen? What do they represent?

๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ

The White Horseman - Jesus Christ, Warrior King.

The Red Horseman - Warfare 

The Black Horseman - Famine

The Pale Horseman - Death


500

"Do not try to awaken or arouse love in me until it feels inclined." 

"Huwag ninyong gisingin sa akin ang pag-ibig na hindi ko nararamdaman." 

The Shulammite Girl


Click to zoom