Personality
Will
Should
Health problems
Feelings
100

Optimistic

оптимисттик

100

I will go home

Мен үйгө барам

100

I should eat dinner

мен кечки тамакты жешим керек

100

 температура

fever

100

ачуулуу 

angry

200

Generous

берешен

200

you will go to school tomorrow

сен эртең мектепке барасың

200

I should run in the morning 

мен эртең менен чуркашым керек

200

көгүш

bruise

200

кайгылуу

sad

300

Selfish

Өзүмчүл

300

Will he play volleyball?

ал волейбол ойнойбу

300

Should she walk to the store?

ал дүкөнгө барышы керек

300

ашказан оорушу

stomach ache

300

чарчадым

tired

400

Confident 

ишенимдүү

400

I won't paint a picture

Мен сүрөт тартпайм

400

they should not buy candy

алар момпосуй сатып албашы керек

400

тиш оору

toothache

400

ачка

hungry

500

Intelligent

акылдуу

500

He will not be happy

ал бактылуу болбойт

500

we shouldn't give him a pencil

биз ага карандаш бербешибиз керек

500

тамак ооруу

sore throat 

500

уялчаак

shy