seasons and weather
camping
talent show
verbs
music
100

storm

bo'ron

100

bowl

kosa

100

tell jokes

hazillar aytish

100

eat

yemoq

100

violin

skiribka

200

flood

suv toshqini

200

blanket

adyol

200

play instruments

musiqa asboblari chalmoq

200

buy 

sotib olmoq

200

flute

nay

300

thunder and lightning

momoqaldiroq va chaqmoq

300

backpack

sumka

300

juggle 

bir necha narsalarni havoda otib o'ynatmoq

300

ride

minmoq (horse, bike)

300

drum

do'mbira, nog'ora

400

drought

qurg'oqchilik

400

flashlight

fonar

400

trick

hiyla, nayrang

400

find

topmoq

400

keyboard

pianino klavishlari
500

fall

yog'ish

500

tent 

chodir

500

make sculptures

haykal yasamoq

500

bring

olib kelmoq

500

saxophone

saksafon

Click to zoom