Decentrale forkortelser
Politiske og kommunikative forkortelser
Internationale og faglige forkortelser
Blandede bolscher
Er det overhovedet en forkortelse?
100

DPS

Hvad er Dansk Psykolog Forenings Studentersektion?

100

GF

Hvad er Generalforsamlingen?

100

EFPA

Hvad er European Federation of Psychologists' Associations?

100

LS

Hvad er Ledelsesstaben

100

DENNIZ

Hvad er et hipt drengenavn?

Nej, ikke en forkortelse

200

KAPS

Hvad er Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion?

200

UFU

Uddannelses- og Forskningsudvalget

200

OCD

Hvad er Obsessive Compulsive Disorder?

200

AOP

Hvad var Alt om Psykologi?

200

PAT

Hvad er en mindre tiltalende betegnelse for et bryst?

NEJ det er ikke en forkortelse

300

FMK

Hvad er Formandskollegiet?

300

PPR

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?

300

SAK

Nordiske psykologers samarbejdskomité 

300

KAT eller CAT

Hvad er Kognitiv Adfærds Terapi?

Eller

Hvem er Caroline Tiklev?

300

CEPOS

Hvad er Center for Politiske Studier?

400

SPS

Hvad er Selvstændige Psykologers Sektion?

400

HOF

Hvad er Hvervning og Fastholdese?

400

OPUS

Hvad er Opsøgende behandling af Psykotiske unge?

400

RSU

 Hvad er det Regionale Samarbejdsudvalg?

400

STIME

Hvad er tværsektorielt samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel?

Så NEJ ikke en forkortelse


500

SPBU

Hvad er Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge?


Bonusspørgsmål: Hvad betyder psykopatologi?

500

POK

Hvad er Praksisoverenskomst?

500

IUPsyS

Hvad er International Union of Psychological Science?

500

KU

Hvad er Kursus- og Uddannelse?

500

COGS

Hvad er Cost Of Goods Sold?

Click to zoom