Hvad er et korstog?
Hvad var baggrunden for korstogene
Hvordan forløb de?
Hvornår og hvordan endte de?
Hvilken betydning fik de? - og hvordan skal de forstås?
100

Religiøs krig

Hvad er anledningen til korstogene

100

Religiøs krig

hvad er anledningen til korstogene

100

Hvad skete der inden angrebene af byen?

100

Hvordan endte korstogene?


100

Hvad blev de eupæiske jøder ramt af? og hvorfor?

200

Hvad skete der i Jerusalem i 1095?

200

Hvem igangsatte og opfordret kristne til at tage på korstog?

200

Hvordan startede erobringen? Godt eller dårligt (kom med en begrundelse)?

200

Hvordan passede jeres ide/tegning med, hvordan de egentlig endte?

200

Forklar hvordan man kan bruge korstogene til at vise/forklare ens stilling? (må gerne søge på nettet)

300

Hvorfor kæmpede de kristne mod muslimerne (fra 700 til 1100)?

300

Hvordan reageret de kristne på prædiken?

300

Hvordan sluttede erobringen? Godt eller dårligt (kom med en begrundelse)?

300

.

300

Hvorfor brugte George W. Bush lige præcis ordet korstog i sin tale?

400

Hvorfor kæmpede de kristne mod muslimerne (fra 700 til 1100)?

400

Hvad var pavens intention med korstoget?

400

Hvordan kom de korsfarende af med de døde saracenere uden det blev set eller hørt?

400

.

400

Hvad tror I der menes med "Dette korstog, denne krig mod terrorismen"?

500

Mente man at korstogene var hellige? Hvis ja, hvorfor tror i?

500

Hvad tror I der menes med, at korstogets mål fik en særlig placering i den religiøse forestillingsverden?

500

Hvilken fordel for de korsfarende var der ved angrebet på byen til deres rejse vidre?

500

.

500

Hvilke ligheder og uligheder er der mellem betydningen af korstogene i samtid og nutid?

Click to zoom