Fra Latin til dansk
Sandt eller falsk g?

aktivitet
100

Substantiv

navneord

100

Nævn alle Konjunktioner  på 20 sekunder 

At, om, har, hvis, fordi, selvom, som, og.

100

syng en sang der indeholder mindst fem navneord

:)

200

Adjektiv

Tillægsord

200

Kassen er Forholdsord

Falsk

200

Forklar hvad en artikel er

Små ord der sættes foran substantiver

300

Singularis

Ental

300

En er Et

Falsk

400

Konjunktioner

Bindeord

400

Kat er et Navneord 

Falsk

500

Perfektum

Førnutid


500

Singularis er Pluralis

Falsk

500

Nævn alle ordklasser på latin

Substantiv er det korrekte svar.

Udsagnsord
Verbum er det korrekte svar.

Tillægsord
Adjektiv er det korrekte svar.

Biord
Adverbium er det korrekte svar.

Bindeord
Konjunktion er det korrekte svar.

Forholdsord
Præposition er det korrekte svar.

Talord
Numerale er det korrekte svar.

Kendeord
Artikel er det korrekte svar.

Stedord
Pronomen er det korrekte svar.

Udrådbsord
Interjektion er det korrekte svar.

Lydord
Onomatopoietikon er det korrekte svar.

Click to zoom