Kilder 1
Kilder 2
Enevælden 1
Enevælden 2
Almen viden
100

3 forskellige kildetyper

Brev, foto, sværd, artikel osv.

100

Nævn 3 kilder fra vikingetiden

Runesten, sværd, sten, runer, huse etc.

100
En styreform hvor der er en enkelt royal familie som bestemmer i hele landet.

Hvad er monarki?

100

En styreform hvor det er adelen der bestemmer.

Hvad er aristokrati?

100

Danmarks første konge.

Hvem er Gorm den Gamle
200

Ham/hende som har 'skrevet' eller 'lavet' kilden.

Kildens afsender

200

Personen som kilden er henvendt til

Hvem er kildens modtager?

200

En styreform hvor det er folket som helhed der bestemmer.

Hvad er demokrati?

200

Denne person indførte enevælden i Danmark (Fornavn er okay)

Frederik d. 3. 

200

Denne person sejlede i 1492 ud for at finde Indien, men fejlede og fandt noget andet meget vigtigt i stedet. 

Hvem er Christopher Columbus (Han fandt Amerika)

300

En kilde skrevet af en person som selv har været til stede under begindenheden.

Hvad er en førstehåndskilde?

300

En kilde som er nedskrevet af en person som ikke har været fysisk til stede under begivenheden. 

Hvad er en andenhåndskilde?

300

Danmark var i krig med dette land lige inden enevældens indførsel.

Hvad er Sverige?

300

Navnet på den begivenhed hvor enevælden blev indført i Danmark.

Hvad er statskuppet?

300

Denne person fra Portugal fandt søvejen til Indien.

Hvem er Vasco de Gama?

400

En kilde som forholder sig faktuelt og logisk til begivenheden.

Hvad er en objektiv kilde?

400

En kilde som er gennemsyret af personens egne holdninger og meninger.

Hvad er en subjektiv kilde?

400

:::BONUS RUNDEN:::

Begge hold kan gætte, den tætteste på for points.

I dette årstal blev enevælden indført i Danmark.

Hvornår er 1660?

400
Samfundet var inddelt i klasser under enevælden, hvor nogle var mere værd end andre, nævn de fem klasser fra toppen af samfundet til bunden. 
1. Kongen, 2. Adelige 3. Gejstlige, 4. Borgere, 5. Bønder. 
400

Navnet på øerne i Karibien som Danmark ejede fra 1671 til 1917. 

De Dansk Vestindiske øer (St. Thomas, St. Croix og Sankt Jan)

500

En mening eller holdning som en person bag kilden tydeligt er påvirket af under nedskrivningen af kilden.

Hvad er kildens tendens?

500
Den person som har skrevet kilden.

Hvem er kildens ophavsmand?

500

Denne lovgivning gjorde at bønder ikke måtte forlade deres gård uden herremandens samtykke. 

Hvad er stavnsbåndet?

500

Det system som fandtes i enevælden, hvor godsejeren ejede alle gårde, redskaber og jord i en landsby, og bønderne betalte for at bo på jorden og dyrke den. 

Hvad er fæstesystemet?

500

USA's første præsident.

Hvem er George Washington?

Click to zoom