Statskuppet
Den enevældige konge
Danske Lov
The Glorious Revolution
100

Adelen og kirken

Hvad bestod rigsrådet af, før 1536?

100

Det betyder, at man bestemmer alene

Hvad betyder det at være en enevældig konge?

100

At kongen havde magten i Danmark

Hvad handlede Danske Lov bl.a. om?

100

Det hed "House of commons"

Hvad hed Underhuset på engelsk?

200

De bestod af borgerne og de gejstlige

Hvad bestod stænderne af?

200

Fordi man lavede en ny, der tog udgangspunkt i kongens magt

Hvorfor blev administrationen forandret?

200

Kun det danske kongehus

Hvem var hævet over Kongeloven?

200

Det var James

Hvem var kong Charles efterfølger?

300

10. oktober 1660

Hvornår var mødet mellem stænderne om arvekongedømmet?

300

De inspirerede til det nye system

Hvad inspirerede kollegierne til?

300

Det kaldes voldgift

Hvad kalder man det, hvis nogen blev uenige, og man får en anden til at afgøre sagen?

300

Et parliament 

Hvad var det engelske svar på folketinget?

400

Meget tyder på, at han var informeret og støttede idéen om et arvekongedømme

Hvilken rolle spillede Frederik den 3. i debatten om arvekongedømmet?

400

1665

Hvornår kom den endelige udgave af loven om enevælden?

400

At lave om på systemet

Hvad havde man ikke råd til at lave om på, bl.a. under Christian den 4.?

400

Det gjorde man i England

Hvor gik man en helt anden vej?

500

90% af befolkningen

Hvor mange procent af befolkningen var bønner?

500

De fik dem godkendt hos kongen

Hvor fik de øverste embedsmænd godkendt hos?

500

En samlet dansk lovtekst

Hvad havde der tidligere været forsøg på at lave?

500

I 1685

Hvornår døde kong Charles den 2.?

Click to zoom