Christians barndom!
Christians familie:)
Christians kroning og bryllup
Stormagts drømme
Trankebar
100

Han var elleve år

Hvor gammel var Christian, da Frederik 2. døde?

100

24 børn med fem forskellige kvinder

Hvor mange børn fik kong Christian med hvor mange kvinder?

100

man manglede bland andet senge og bestik

Hvad manglede man til kroningen?

100

Christian ville meget gerne finde Nordvestpassagen

Hvilken sejlrute ville Christian gerne finde?

100

Ud af de 157 beboere i Trankebar var kun 68 af dem danskere

Hvor mange beboere var danskere ud af de 157?

200

Fordi han ikke var myndig!

Hvorfor kunne Christian ikke blive konge da Frederik 2. døde?

200

Brylluppet blev holdt i Haderslev

Hvor blev Christians bryllup med Anne Cathrine holdt?

200

Den fandt sted den 29. august 1596

Hvornår fandt Christians kroning sted?

200

Hæren bestod af 20.000 mand

Hvor stor var Christians hær?

200

Man solgte Trankebar til Storbritannien i 1845

Hvornår solgte man Trankebar?

300

Det var Christoffer Walkendorf og Niels Kaas

Hvem var Christians formyndere?

300

han blev gift 1597

Hvornår blev Christian gift med Anne Cathrine?

300

Det var en aftale hvor der stod beskrevet hvad kongen måtte bestemme uden at spørge ridsrådet

Hvad er en håndfæstning?

300

Det var Jens Munk

Hvem sendte Christian ud for at finde Nordvestpassagen?

300

Christian 4. ønskede sig en koloni i østen for at handle

Hvorfor ville Christian have en koloni i østen?

400

Den 4. april 1588

Hvornår døde kong Frederik 2.?

400

Det var Kirsten Munk

Hvem var Kongens virklige kærlighed?

400

Festens højdepunkt var naturligvist Christians kroning

Hvad var festens højdepunkt

400

Christian måtte vente hele syv år!

Hvor lang tid skulle Christian vente på sin krig mod Sverige?

400

De ankom den 16. maj 1620

Hvornår ankom Christian og hans flåde til Ceylon?

500

På Antvortskov Slot ved Slagelse

Hvor døde Frederik 2.?

500

I midten af 1620`erne

Hvornår begyndte kongen og Kirsten at glide fra hinanden?

500

Det var oprindeligt et hertugdømme under Sachsen

Hvad er Holsten?

500

Man plejede at sejle syd om Afrika

Hvilken rute sejlede man før Nordvestpassagen blev opdaget?

500

Det er 1,5-3 tons

Hvor meget er et læst?

Click to zoom