Profeter
Koranen
Koran fortællinger
Islams trosprincipper
Muslimske lande
100

Hvilken profet var høj som et træ ? 

Adam as 

100

Hvor mange surah /kapitler er der i koranen ? 

114

100

Hvilken blev konge til Egypten? 

Yusuf as 

100

Hvad hedder den første trosprincip ?

Shahadah 

100

Hvad er hovedstaden i Tyrkiet ?

Ankara 

200

Hvilken profet havde en søn, ved navnet kanan ?

Nuh as 

200

Hvilken surah er den længste surah i koranen?

Baqara

200

Hvilken profet havde en kamel, som kom ud af en sten ? 

Saleh as

200

Hvad skal en konvertit sige, for at konvertere til Islam ? 

Shahadah 

200
I hvilken by findes Kabaen ? 

Makkah 

300
​​​​Hvilken profet delte havet i to med sin stav ?

Musa as

300

Hvilken profet-fortælling er den længste i koranen ? 

Musa as's fortælling 

300

Hvilken Profet, mødte en man ved navnet Khidr og vandrede rundt sammen med ham. 

Musa as 

300

Hvad hedder haj på dansk ? 

Pilgrimsfærd/ pilgrimsrejse 

300

I hvilken by er profeten Muhammad saw født ? 

Madina 

400

Hvilken profet bliver også kaldt for Israil ?

Yaqub as 

400

Hvilken surah hedder også Tawhid i koranen ?

Surah ikhlas 
400

Hvilken profet bliver kaldt for khalilurrahman (Allahs ven) ?

Ibrahim as 

400

Hvad giver man til de mennesker der er i nød ? 

Zakat 

400

Hvad er hovedstaden i Somalia 

Mogadishu 

500

Hvilken profet løb væk fra sit folk, fordi han ikke kunne klare dem længere ? 

Yunus as 

500

Hvilke af koranens navne betyder " Den der skelner mellem det gode og det onde". 

Furqan 

500

Hvilken profet var sendt som en hjælper til Musa as ? Han er også storbror til Musa as. 

Harun as

500

Hvilken profet var det, der sagde til Muhammad saw, at Allah skulle ændre bønnen fra 50 til 5 daglige bønner ?

Musa as 

500

Hvad er hovedstaden i Afghanistan ?

Kabul 

Click to zoom