Farver
Former/Skrift
Hjemmeside
Video
Den Visuelle Kommunikationsmodel
100

Sort, grå og hvid

Akromatiske farver (ikke-farver)

De er farveneutrale når de står alene sammen, med andre farver får de liv og udtryk

100

Afgrænsende og statisk

Firkanter

Kvadrater virker mere afgrænsende/statiske end rektangler

100

Symmetri

Symmetrisk komposition

Skrift og billede er i midten, der er symmetri i billedet

100

Hygiene content

Holde på de eksisterende brugere, samt få flere brugere til.

100

Afsender (1)

Faktiske: Den emotive, intentionsrige (Den virkelige afsender)

Implicitte: Den ekspressive, logos, pathos, ethos i designet

Logos (Logik) = Neutral og nøgternt
Pathos (Følelser) = Visuelle virkemidler
Ethos (Troværdig) = Professionel opbygget website

200

Subjektiv iagttagelse af farver

Farvevirkning, herunder:
Psykologisk; farver fremkalder følelser
Fysiologisk; farver set i kontekst

200

Legende, blød

Cirkler

Giver det et blødere look

200

Trekant

Trekantkomposition
Overskriften, skrift, billeder, danner en trekant
fx en overskrift øverst og to billeder nederst

200

Hovedpersoner går igen

Genkendelighed

200

Modtageren (2)

Målgruppe/Brugere (Faktiske og Implicitte)

Faktiske: Utilsigtet eller tilsigtet bruger websitet

Implicitte: Afsenderens tiltænkte modtager
Henvendelsesformer afsender benytter for at påvirke modtager (=Konative funktion)
Omfanget brugeren kan interagere med mediet på (=Interaktive funktion)

300

Ses med fysikkens og kemiens øjne

Farvevirkelighed

Hvidt lys ses gennem et trekantet prisme

300

Stridbare

Trekanter

Virker stridbare med de tre spidse

300

Børnevenligt, karikeret 

Grafisk illustration

300

Digital storytelling

Fortællingen bliver levende gennem digitale medier/værktøjer

Fx animerede væsner, som bevæger sig

300

Produktet (3)

Den æstetiske funktion på indholds- og udtrykssiden

Herunder de konventionelt etablerede udtryksformer og de sublimæstetiske udtryksformer.

400

Print

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Key color (Sort)
Farvesystem til print

400

Grotesk

Har ikke seriffer, comic sans

400

Sublimæstetisk

Brug af visuelle elementer (fx billeder, flashelementer, design) på nye og innovative måder

400

Storyboard

Visuel præsentation af hvordan en film klip for klip skal se ud

400

Konteksten (4)

Den referentielle funktion, fokus på produktets indhold

500

Primær + Sekundærfarve 

Komplementærfarver
Rød (p) og grøn (s)
Blå (p) og orange (s)
Gul (p) og lilla (s)

500

Antikva

Har seriffer, som gør at bogstaverne er lettere at læse på print

500

Konventionelt etablerede udtryksformer

Luftigt layout, gerne tre skrifttyper, farver der komplementerer hinanden, passende mængde illustrationer.
500

Koden (6)

Modtager og afsender skal kommunikere i samme kode

Den metakommunikative funktion; fortolkninger eller omskrivninger af allerede eksisterende produkter

Den intersemiotiske funktion; er når et kodesystem oversættes eller understøttes (fx ved tegn)

500

Mediet (5)

Den fatiske funktion, hvordan kontakten mellem afsender og modtager vedligeholdes

Consistency:
Intern funktionel = brugervenlighed
Ekstern funktionel = genkendelighed
Intern æstetisk = visuelle virkemidler
Ekstern æstetisk = forventninger 

Den navigative funktion er navigationsstruktur, så brugeren ikke farer vild

Click to zoom