Carbohydrater og fedtstoffer
Random
100

De tre vigtigste grupper carbohydrater inddeles i

Hvad er monosaccharider, disaccharider og polysaccharider?

100

Dette system betegner hvilken vej prioritetetretningen går i asymetriske carbonatomer

Hvad er R og S systemet?

200

De grundstoffer carbohydrater består af

Hvad er carbon, hydrogen og oxygen?

200
Det betegner at den næstsidste OH-gruppen sidder på højre side

Hvad betyder dexter?

300

Et stof der bliver reduceret af en aldehyd

Hvad er fehlingsvæske?

300

En reaktion som umættede fedtstoffer kan deltage i

Hvad er additionsreaktioner?

400

Et begreb for når dobbeltbindinger skifter plads i et fedtstof

Hvad er konjugation?

400

Den form en amylosekæde holdes i

Hvad er en helix/spiral?

500

Antallet af miligram KOH der bruges til forsæbning af et gram fedtstof

Hvad betegner forsæbningstallet?

500

Når der ændres på et molekyles struktur, fx når en keton omdannes til en aldehyd

Hvad er en omlejring?

Click to zoom