Eesti keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Koolielu
Varia
100
See täht tähistab tähestikus esimest täishäälikut.
Mis on A.
100
liidetav + liidtav = ...?...
Mis on summa.
100
See on meile lähim täht.
Mis on Päike.
100
Mitu koolinädalat on esimese veerandi pikkus?
Mis on seitse.
100
Teadus, mis uurib tähistaevast ja maailmaruumi.
Mis on astronoomia.
200
Pealkirju eristame tekstis suure algustähe ja . . ? . . abil.
Mis on jutumärkide abil.
200
Tehete järjekorra reegleid arvestades lahendan enne sulgudes olevad tehted, seejärel korrutan ja jagan, seejärel liidan ja lahutan, liikudes .........?........ .
Mis on vasakult paremale või mis on kirjutamise järjekorras.
200
Missugune loodusõpetuses õpitav maailm vastab järgnevale kirjeldusele: toitub, hingab, liigub, kasvab ja paljuneb
Mis on elusloodus.
200
Algklasside õppejuht (ees- ja perekonnanimi)
Kes on Tiina Piip.
200
Lühend rmtk tähendab just sellist osa meie koolimaja neljandal korrusel.
Mis on raamatukogu.
300
Selliselt nimetatakse meie tähestikus tähti f, š, z ja ž.
Mis on võõrsõnatähed.
300
Otsitava vähendatava leidmiseks ..........?............ vähendaja ja vahe.
Mis on liidan.
300
Mida heledam on leek, seda ......... on temperatuur selles.
Mis on kuumem või mis on kõrgem.
300
Nii palju klassikomplekte on Tapa gümnaasiumis algklasse.
Mis on 11 klassikomplekti.
300
Just sellist tavaliselt poistele pandavat nime kandis peategelase koer Mika Keräneni raamatus "Varastatud oranž jalgratas".
Mis on Mati.
400
See lastekirjanik tähistas sellel aastal oma 80. sünnipäeva. Tema raamatute tegelasteks on teiste seas Sookoll, Kunksmoor, Arabella, Paula, Härra LugemisHull jpt.
Kes on Aino Pervik.
400
a * (b * c) = (a * b) * c = (a * c) * b , nimetatakse tegurite .......?.......... omaduseks. 2 * (3 * 5) = (2 * 3) * 5 = (2 * 5) * 3
Mis on rühmitamise omadus.
400
Mitu looduslikku kaaslast on meie naaberplaneedil Marsil?
Mis on kaks.
400
Reedeti on meil tundide ajad pisut teistsugused, kui teistel päevadel. Mis kell algab reedel 4. klasside söögivahetund?
Mis on 10:25.
400
Missugust nime kannab nn "elus" planeet?
Mis on Maa.
500
Raamat, mille abil saad kontrollida sõnade õigekirja.
Mis on "ÕS" ehk "Õigekeelsussõnaraamat"
500
Kuidas nimetatakse antud arvutamise lihtsustamise omadust? (49 + 63) : 7 = 49 : 7 + 63 : 7
Mis on summa jagamise omadus.
500
Seda planeeti on nimetatud nii Koidutäheks (hommikutäevas) kui ka Ehatäheks (õhtutaevas).
Mis on Veenus.
500
Tapa Gümnaasium tähistab aastal 2014 oma juubelit. Mitmendat?
Mis on 95-ndat.
500
Jutustav muusikapala, mis on kirjutatud sümfooniaorkestrile, koorile ja solistidele.
Mis on oratoorium.
Click to zoom