K. A. HERMANN
I ÜLDLAULUPIDU
ESIMESED EESTI HELILOOJAD
LAULUD
VARIA
100
Hermanni kaks eesnime.
Karl August
100
Millal ja kus toimus I üldlaulupidu?
1869. aastal, Tartus
100
Esimene eesti naishelilooja.
Miina Härma
100
Kes on kirjutanud laulu "Tuljak"?
Miina Härma
100
Eesti hümni viisi autor.
Fredrik Pacius
200
Linn, kus sündis Hermann.
Põltsamaa
200
Ülemaalise laulupeo mõtte algataja ja õhutaja.
Johann Voldemar Jannsen
200
Mis sugulussidemed seovad heliloojaid Aleksander Saebelmann-Kunileid`i ja Friedrich August Saebelmann`i?
Nad olid vennad.
200
Kes on kirjutanud laulu "Kungla rahvas"
Karl August Hermann.
200
Ajaleht, mida andis välja Johann Voldemar Jannsen.
"Postimees"
300
Kultuuriajakiri, mida Hermann hakkas välja andma.
"Laulu ja mängu leht"
300
Kes osalesid I üldlaulupeol?
Meeskoorid ja pasunakoorid (puhkpilliorkestrid).
300
Kust said muusikalise hariduse esimesed Eesti heliloojad?
Cimze seminarist.
300
Millised kaks heliloojat on kirjutanud viisi Lydia Koidula sõnadele "Mu ismaa on minu arm"?
Gustav Ernesaks ja Aleksander Kunileid.
300
Koht, kus asutati esimene pasunakoor.
Väägvere
400
Millega tegeles Hermann(vähemalt kolm tegevusala)?
Eesti kirjakeele ühtlustaja, koostas õpikuid, õpetaja, laulupidude korraldaja, helilooja, entsüklopedist, kirjanik.
400
Kaks laulu, mis kõlasid I üldlaulupeol, mille autoriteks olid Lydia Koidula ja Aleksander Kunileid.
"Sind surmani", "Mu ismaa on minu arm"
400
Kus õppis Miina Härma?
Peterburi konservatooriumis.
400
Kes on kirjutanud koorilaulu "Meeste laul"?
Miina Härma
400
Instrument, mida mängib organist.
Orel
500
Hermanni tuntumaid laule, mis on pärit lauleldusest "Uku ja Vanemuine".
"Kungla rahvas"
500
Millele oli pühendatud I üldlaulupidu?
Talurahva pärisorjusest vabastamise 50.aastapäevale.
500
Millist muusikat kirjutas Miina Härma kõige rohkem?
Koorimuusikat.
500
F. R. Kreutzwald nimetas Kunglaks....
muistset õnnemaad
500
Mis nime kandis 2014. aasta laulu- ja tantsupidu.
"Aja puudutus. Puudutuse aeg"
Click to zoom