Sygdomme
Reproduktion
Kalve
Kælvningen
Fagord
100
Dyret får gullig, vandig afføring
Hvad er kalvediarré?
100
Ca.270 kg for tung race Ca. 170 kg for Jersey eller ca. 13 mdr
Hvor gammel er kvien ca. når den kommer i brunst 1. gang?
100
Råmælk
Hvad hedder det første mælk som kalven får?
100
Kalven kommer ud med disse først.
Hvad er mulen og forbene?
100
Køerne kan fanges i disse.
Hvad er fanggitteret?
200
Dyret hoster og har feber
Hvad er lungebetændelse
200
Her står koen stille for spring.
Hvad er den stående brunst?
200
Hø af god kvalitet
Hvad for noget foder skal kalvene tilbydes?
200
Disse bruges hvis du skal yde kælvningshjælp og er bedst hvis de er lavet af stål.
Hvad er trækkæder?
200
Periode hvor koen giver mælk.
Hvad er laktationen?
300
Mangel på kalk efter kælvning.
Hvad er mælkefeber?
300
Hjælpemiddel som landmanden kan bruge ved brunstobservation.
Hvad er en aktivitetsmåler? (hormon-måler eller brunstkallender OK)
300
Bruges når kalven ikke vil drikke
Hvad er en sonde?
300
Trækkæderne skal op over disse.
Hvad er biklovene?
300
Dette er ofte hjemmedyrket og har en høj tyggetid.
Hvad er grovfoder/halm.
400
Koen halter og har ondt når den går
Hvad er klovsygdomme?
400
Her deponeres sæden ved inseminering
Hvad er børen?
400
Denne leder mælken ned i tyndtarmen.
Hvad er bollerenden?
400
Hinde som er første tegn på kælvningen.
Hvad er vandkalven?
400
Perioden hvor køerne ikke er drægtige
Hvad er tomperioden
500
Smitten overføres med gødning eller med mælk. (rød, gul, grøn ko)
Hvad er paratuberkulose?
500
En ko som hele tiden er i brunst.
Hvad er en brummer?
500
Kalve som fødes uden generne for horn.
Hvad er pollede kalve?
500
Denne skal selv komme ud inde 24 timer.
Hvad er efterbyrden?
500
Koen mave, hvor der er saltsyre
Hvad er løben