Latin Historie
Kasus
Verber
Pronomner
Tid og Modus
100

Hvilket system bøjes pronomner i?

Hvad er Kasus

100

Hvad hedder nutid?

Hvad er præsens

200

Hvad hedder pronominer på dansk?

Hvad er stedord?

200

Hvad hedder datid?

Hvad er imperfektum/præteritum?

300

Hvordan staver man til stedord på latin

Hvad er Pronominer?

300

Hvad hedder førnutid og førdatid?

Hvad er perfektum og pluskvamperfektum?

400

Hvad er de seks forskellige pronomen-grupper?

Hvad er Personlige, Possessive, Refleksive, Relative, Demonstrative og Interrogative 

400

Hvad hedder de forskellige moduser?

Hvad er Indikativ, Konjunktiv og Imperativ?

500

Hvordan bøjes det demonstrative pronomen "den" (ille) på latin i maskulinum singularis?

Nominativ: ille,

Akk: illum,

Gen: illius,

Dat: illi,

Abl. Illo

500

Hvad hedder fremtid, afsluttet fremtid, kort- og langtillægsform?

Hvad er futurum, futurum exactum, perfektum participium passiv og præsens participium aktiv?

Click to zoom