Jõed ja järved
Ühiskond
Sõnaseletused
Mina ja kool
Õhk ja ilm

100

Seda nimetatakse mitmeharuliseks jõe suudmealaks aeglase vooluga jõgedel.
Mis on delta

100

Kes moodustavad ühiskonna?
kes on kõik ühes riigis elavad inimesed, kes omavahel suhtlevad.

100

Sotsiaalne
Mis on ühiskondlik, ühiskonda puutuv

100

Mis on ettekujutus iseendast teise sõnaga?
Mis on minapilt

100

Õhk koosneb...
Mis on lämmastiku ja hapniku molekulidest.

200

Järved liigitatakse voolava vee põhjal:
Mis on läbivooluga, lähte- ja umbjärved.

200

Nimeta vähemalt 2 suurimat linna maailmas....
Tokyo, Delhi, Mumbai, Seul

200

Ala millelt vesi jõkke voolab ja mida piirab veelahe
Mis on valgala

200

Empaatiavõime on....
mis on võime mõista teist inimest, tema tundeid, soove ja vajadusi.

200

Nimeta kolm peamist pilvetüüpi
Mis on kiud-, rünk- ja kihtpilved.

300

Keda nimetatakse on jõeköstriks?
Kes on vesipapp

300

Millised on riigi tunnused?
Mis on kindlate piiridega maa-ala, avalik võim ja kodanikud.

300

maad ümbritsev õhukiht
Mis on atmosfäär

300

Esimesed koolid asutati Eestis....
mis on umbes 700 aastat tagasi.

300

Mis on ja kuidas tekib tuul?
Mis on liikuv õhk, mis tekib õhurõhu erinevuste tõttu

400

Millega kinnituvad järves kasvavad taimed peamiselt pinnasesse.
Mis on juured või risoomid.

400

Maailma vanimaks linnaks peetakse....
Mis on Jeeriko, Palestiinas

400

Tähtis dokument rahvusvaheline kokkulepe
Mis on konventsioon

400

Seleta sõna õppimine...
mis on mõtestatud tegevus, mille eesmärk on saada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi.

400

Nimeta aine, mis aitab taimedel kinni püüda valgust.
Mis on klorofüll