Girafsprog
Evolutionær psykologi
Parforhold
Neuropsykologi
Tilknytning i voksenlivet
100

Hvad er "ulvesprog"?

Det modsatte af girafsprog er ulvesprog.

(Her forfalder man til negative vurderinger, generaliseringer og ordrer.)

100

Hvem er David Buss

 En Amerikanske evolutionspsykolog

100

Hvilken sociolog snakker om "det rene forhold" ?

Anthony Giddens

100

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin inden for hjerneforskning, der studerer hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning.

100

en person med lav grad af ængstelighed og høj grad af undgåelse betragtes som:

Afvisende-undgående tilknytte

200

Metodens 4 trin

—Iagttagelse - Følelse - Behov - Anmodning

200

Kvinders partnerpræferencer

Kvinder vægter især høj status, når de vælger en partner.

(Mænd med høj status råder ofte over større ressourcer fx økonomiske.)

200

Hvor mange procent af parforhold og ægteskaber, går i opløsning igen? 

ca. 40%

200

Ifølge den amerikanske antropolog Helen Fisher har der i løbet af evolutionen udviklet sig tre forskellige netværk i hjernen, som har betydning for vores kærlighedsliv. Hvilke?

1. Lystnetværket - seksualdrift  

2. Attraktionsnetværket - forelskelse, kurtiseren

3. Tilknytningsnetværket - dyb følelse af samhørighed og hengivenhed i et længerevarende forhold 

200

En person med høj grad af ængstelighed og lav grad af undgåelse kan betragtes som:

Klyngende tilknytte

300

Hvem udviklede "girafsproget"

Marshall Rosenberg

300

Hvad er mænds partner præferencer?

Mænd vægter i høj grad: ungdom og et attraktivt udseende, når de vælger en partner. 

(Ungdom signalerer høj fertilitet, og et attraktivt udseende signalerer gode gener)

300

Det rene forhold kræver ifølge Giddens en kompliceret balance mellem 2 ting. Hvilke?

Nærhed og distance

300

Lystnetværket er påvirket af enten det mandelige kønshormon eller det kvindelige kønshormon. Hvilket?


Mandlige kønshormon testosteron hos både mænd og kvinder.

300

En person med høj grad af ængstelighed og høj grad af undgåelse kan betragtes som: 

Frygtsomt-undgående tilknyttet

400

Hvad var Marshall Rosenberg's mission med girafsprog?

Udbrede empati mellem mennesker

400

Hvad forsøger evolutionspsykologien at forklarer?

”menneskets natur” 

(Menneskets natur er dét vi alle har tilfælles, altså træk der gælder for alle mennesker rundt omkring på kloden.)

400

Hvad er kærlighedens 3 komponenter?

  1. Intimitet og nærhed - som omfatter følelser af samhørighed, nærhed og tilknytning og opstår mellem mennesker, der føler sig forstået af hinanden (det emotionelle aspekt)

  2. Passion og lidenskab - som omfatter den fysiske og seksuelle tiltrækning (det motiverende aspekt)

  3. Forpligtelse - som omfatter beslutningen om og viljen til at blive sammen (det kognitive aspekt).
400

Hvilke transmitstoffer er tilknytningsnetværket domineret af?

Oxytocin og Vasopressin.

400

Hvad er shavers model?

De fire typer at tilknytning placeres ind i et koordinatsystem, som består af de to dimensioner- undgåelse og ængstelighed.

500

Hvorfor kaldte Marshall Rosenberg dette sprog for girafsprog?

Fordi giraffen er det landdyr, der har de største hjerte og et godt overblik.

500

Forældreinvesteringsteorien har 2 vigtige forudsigelser, der knytter teorien til seksuel selektion. Hvilke?

1. Medlemmerne af det højt investerende køn vil være mere kræsne i deres valg af mage.

2. Medlemmerne af det lavt investerende køn vil være i konkurrence om adgang til det højt investerende køn.

500

Sternberg skelner mellem 7 forskellige kærlighedstyper, hvilke?

1. Venskabsforholdet

2. Den tomme kærlighed 

3. Affæren 

4. Den romantiske kærlighed 

5. Den kammeratlige kærlighed  

6. Besættelsen 

7. Ægte kærlighed 

500

Hvilke transmitstoffer er attraktionsnetværket domineret af?

Dopamin og noradrenalin

500

Hvilket var med til at vise, hvor vigtig tilknytningen mellem mor og barn er for den made, barnet fungerer pa.

Ainsworths tilknytningseksperiment

Click to zoom