Ligninger
Matematiksprog
Hovedregning
Hjernedans
Talmængder
100
x + 1 = 2
Hvad er 1
100
Plus
Hvad er addition
100
10 + 10
Hvad er 20
100
Hvis du har et kg fjer og et kg bly hvad vejer så mest?
Hvad er det samme
100
Alle tal over nul
Hvad er de naturlige tal
200
2x + 7 = 13
Hvad er 3
200
Minus
Hvad er subtrahere
200
5 * 5 * 5
Hvad er 125
200
Hvis jeg er 2 år gammel, og min søster er halvt så gammel, hvor gammel er min søster så, når jeg er 100?
Hvad er 50 år
200
alle de negative tal samt nul
Hvad er heltal
300
4x - 10 = x + 2
Hvad er 4
300
Gange
Hvad er multiplikation
300
544 / 136
Hvad er 136
300
Hvis du har 13 pølser og skærer dem ud i 21 stykker, hvor mange stykker er der så?
Hvad er 21
300
Alle tal der kan skrives som brøker, procent og komma
Hvad er rationelle tal
400
4x + 2 - 3 = 19
hvad er 5
400
dividere
Hvad er division
400
Rumfanget af en kasse med længden 55 meter og bredden 76 meter og højden 68
Hvad er 284240
400
7 + 7 / 7 + 7 * 7 - 7
Hvad er 50
400
pi og kvadratrod af fx. 2 og 3
Hvad er de reelle tal
500
x / 2 + 5 - 6 = 10
hvad er 22
500
Det punkt hvor akserne skær hinanden?
Hvad er origo
500
(5 * 5 + 4) *2 - 8
Hvad er 50
500
Emma har tre katte. Kattene vejer ikke det samme. - Den første og den anden vejer tilsammen 9 kg - Den anden og den tredje vejer tilsammen 10 kg - Den første og den tredje vejer tilsammen 13 kg Hvad vejer hver kat?
Hvad er: Den første = 6 kg Den anden = 3 kg Den tredje = 7 kg
500
Hvad er de tre første cifre efter komma i pi?
Hvad er 3,141
Click to zoom