Funktionelle grupper
Alkaloider
Kemiske reaktioner
Smertestillende
Lykkeposen

100

Sekundære grupper har altid lavere prioritet.
Hvilken prioritet har sekundære grupper i forhold til primære grupper?

100

Alkóid der virker stimulerende og beroligende
Hvad er Nikotin?

100

En reaktion mellem atomer og/eller molekyler, hvor der sker en omdannelse af et stof til et andet stof.
Hvad er en kemisk reaktion?

100

3 smertestillende stoffer
Hvad er acetylsalicylsyre, Ibuprofen og paracetamol.

200

Atomer der skal til for at skabe hydrogen-bindinger.
Hvad er N, O, F?

200

Alkoid der findes i cola
Hvad er koffein?

200

Reaktioner der kan forløbe begge veje.
Hvad er en reversibel reaktion?

200

Smertestillende pille som er livstruende i overdosis
Hvad er Panodil eller Pinex eller Pamol

300

Den funktionelle gruppe der har næsthøjest prioritet.
Hvad er ester?

300

Alkoid der bruges som strækt smertemedicin, virker i central nervesystemet.
Hvad er Morfin?

300

2KNO3 -> 2KNO2 + O2
Hvad er en redoxreaktion?

300

Reaktion som er med i dannelse af salicylamid og acetylsalicylsyre.
Hvad er en Kondensationsreaktion

400

Ecstacy er en del af den funktionelle gruppe.
Hvilket feststof er en amin?

400

Typisk endelse på alkoider
Hvad er "in" (grundet amin)

400

En estherdannelse.
Hvad er en reaktion mellem et alkohol og en carboxylsyre?

400

Hvorfor bliver acetylsalicylsyre omdannet til salicylsyre over tide?
Hvad er hydrolyse reaktion med fugt

500

Bestemmelse af højeste prioritet i en R/S-symetri.
Hvad er den højeste molare masse?

500

Se billedet
Hvad er morfin

500

En ligevægt, hvor alle stoffer har samme tilstandsform.
Hvad er en homogen ligevægt?

500

Hvor er acetylsalicylsyre bedre egnet som hovedpine medecin end salicylsyre?
Hvad er hurtig tilgang til blodet grundet at - acetylsalicylsyre har overgående syre og kan derfor opløse sig bedre i vand og dermed blodet. - kan trænge sig igennem mavesækkens upolære cellemembran og ud i blodet som har en pH på 7.4, der reagere den med blodet og afgiver en hydron og går over til baseform