Norsk Litteraturhistore
Norsk Språkhistorie
Norsk Grammatikk
Norske dialekter
Norsk Samfunn og Kultur
100

Hvem skrev "Sult"?

Knut Hamsun

100

Hvem regnes som grunnleggeren av riksmål?

Knud Knudsen

100

Hva er et verb?

Et ord som beskriver en handling eller tilstand

100

Nevn en hoveddialektgruppe i Norge?

Østnorsk

100

Hva heter Norges nasjonalsang?

"Dere får mer poeng om en eller flere synger sangen"

Ja, vi elsker dette landet

200

Hvem er hovedpersonen i "Kristin Lavransdatter"?

Kristin Lavansdatter


200

Når ble nynorsk et offisielt skriftspråk?

1885

200

Gi et eksempel på et adjektiv?

Pen, stor, rask

200

Hva kjennetegnene ved trøndsk?

Bruk av apokope og retrofleks uttale

200

Hva er typisk norsk mat som spises på julaften?

Ribbe eller pinnekjøtt

300

Hvilken norsk forfatter vant Nobelprisen i litteratur i 1928?

Sigrid Undset

300

Hva kjennetegner talemålet i mellomnorsk tid?

Overgang fra norrønt til morderne norsk, påvirket av dansk

300

Hva er forskjellen mellom subjekt og objekt i en setning?

Subjektet utfører handlingen, objektet er den som handlingen rettes mot?

300

Hva betyr "skarre-r" og hvor brukes det?

En r-lyd som uttales med baksiden av tungen, brukt på Sørlandet og Vestlandnet

300

Hva symboliserer fargen blå i det norske flagget?

Havet og fjordene

400

Hva er temaet i Henrik Ibsens "Et dukkehjem"?

Kvinners rettigheter / ekteskap

400

Hva var hovedmålet med samnorsk politikken?

Å forene bokmål og nynorsk til ett skriftspråk

400

Hva betyr ordet "morfologi"?

Studlet av ords form og strukturer

400

Hvordan skiller nordnorsk seg fra østnorsk uttale?

Nordnorsk har ofte tykk l og palatalisering

400

Hva er "friluftsliv" i norsk kultur?

Å tilbringe tid ute i naturen

500

Nevn tre verk av Bjørnstjerne Bjørnson.

"En glad gutt," "Synnøve Solbakken," "Ja,vi elsker dette landet"

500

Forklar hvordan dansk påvirket norsk skrftspråk?

Dansk var administrasjonnsspråket i Norge fra 1500 til 1800 tallet, og påvirket norsk skriftspråk sterkt

500

Hva er en determinativ, og di et eksempel?

Ord som bestemmer substantivet nærmere, f.eks. "den,"min,"noen"

500

Beskriv to grammatiske trekk som skiller vestnorsk fra andre dialekter.

Bruk av "ikkje" for negasjon og mangel på aopkope

500

Forklar begrepet "janteloven."

En sosial norm som understreker at ingen skal tro de er bedre enn andre