Zkratky
Atmosféra
Bezpečnost Práce
100

Co je H2O?

Voda

100

Jak vznikají ozonové díry?

Znečišťováním vzduchu

100

Co je význam tohoto symbolu

Voda nevhodná k pití

200

Co je CO2?

Oxid uhličitý

200

V jaké výšce létají proudová letadla.
10km nad zemí

200

Jak se nechováme v laboratoři Běháme,jezdíme na židlích, řveme, nehlásíme se, neposloucháme učitele, nezapisujeme si do sešitu.

300

Co je C

Uhlík

300

Jakou funkci v atmosféře má ozon?

Chrání před škodlivým UV-B a UV-C

300

Co znamená tento symbol?

Látky nebezpečné pro zdraví

400

Co je O3?

Ozón

400

Vyjmenujte jak po sobě jdou sféry

400

Co znamená tento symbol?

Toxické látky

500

Co je H2SO4?

Kyselina Sírová

500

Jak vzniká tornádo?

Třením teplého a studeného proudu vzduchu.

500

Co znamená tento symbol?

Látky nebezpečné pro životní prostředí.

Click to zoom