Ordklasser
Verbets tider og former
Hoved- og bisætninger
Sætningsled
Latinske betegnelser for ordklasser
100

Hvilken ordklasse tilhører "Fodbold"?

Substantiv

100

Hvad er infinitiv?

Navneform

100

Er "at jeg er dum" en hoved eller bisætning?

Bisætning

100

Hvad hedder et udsagnsled (o) på latin?

Verballed

100

Hvad er artikel?

Kendeord

200

Hvilken ordklasse tilhører "spil"?

Substantiv

200

Hvad er imperfektum?

Datid


200

Er "har du hørt" en hovedsætning eller bisætning?

Hovedsætning

200

Hvad hedder genstandsled (trekant) på latin?

Direkte objekt

200

Hvad er talord på latin?

Numeralie

300

Hvilken ordklasse tilhører "anrette"?

Verbum 
300

Hvad er pluskvamperfektum?

Førdatid

300

Er "Hækken er ny klippet" en hoved eller bisætning?

Hovedsætning 

300

Hvad hedder subjektsprædikat (cirkel med kryds) på dansk?

Omsagnsled til grundled

300

Hvad er proprium på dansk?

Egennavne 

400

Hvilken ordklasse tilhører "arbejdsløs"?

Adjektiv

400

Hvad er futurum?

Fremtid

400

Er "da den sked på fortorvet" en hoved eller bisætning?

Bisætning

400

Hvad er omsagnsled til genstandsled (cirkel med trekant) på lantin?

Objektsprædikat


400

Hvad er bindeord på latin?

Konjunktion

500

Hvilken ordklasse tilhører "bæredygtig"?

Adjektiv 

500

Hvad er præsens participium?

Ing-form

500

Er "men den var helt ny" en hoved eller bisætning?

Bisætning

500

Hvad er adverbial-led - herunder præpositionsforbindelse på dansk?

Bi-led - herunder forholdsordsforbindelse 

500

Hvad er præposition på dansk?

Forholdsord 

Click to zoom