Dansk historie
Danske samfundsforhold
Dansk politik
Danske ministre
Dansk kultur
100

Hvor i København blev der begået et terrorangreb i 2015?

Den jødiske synagoge / Krudttønden

100

Hvor længe kan politiet tilbageholde en anholdt person med lovligt ophold i Danmark, før personen
skal stilles for en dommer?

24 timer

100

Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

Andelsbevægelsen

100

Hvem var den første kvindelige minister i Danmark?

Nina Bang

100

I hvilken sport vandt det danske herrelandshold verdensmesterskabet i januar 2023

Håndbold

200

Hvornår blev Danmark medlem af Nato - 1949, 1957 eller 1973?

1949

200

Hvordan kan man blive tildelt dansk indfødsret (statsborgerskab)?

 Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)

200

Hvad er Folketinget primære opgave?

At vedtage landets love?
200

Hvem var Statsminister i 2008?

Anders Fogh Rasmussen?

200

Hvem fik især betydning for folkehøjskolerne i 1800-tallet?

Grundtvig

300

Hvilket år måtte Danmark afstå Norge til Sverige?

1814

300

Hvad betyder det at udvise frisind?

At udvise frisind betyder at have en fordomsfri og tolerant indstilling og tankegang

300

Hvad betyder, at en politiker får 'en næse'

Vedkommende får alvorlig kritik/reprimande

300

Hvem var Danmarks første socialdemokratiske statsminister?

Thorvald Stauning

300

Hvad er Suzanne Brøgger og Naja Marie Aidt især kendte for?

De er forfattere

400

Hvilken by anser man for at være Danmarks ældste?

Ribe

400

Hvad er de to grundprincipper i en retsstat?

  1. Lovene (på forfatningsniveau) binder magthaverne.
  2. Alle er lige for loven.
400

Radikale Venstre blev i 1905 dannet som udbryder af partiet Venstre. Hvilken befolkningsgruppe repræsenterede partiet i særlig høj grad?

Husmændene

400

Hvem var statsminister, da Danmark stemte ja til EF i 1972?

Jens Otto Kragh

400

Hvilken filminstruktør vandt en Oscar for filmen Hævnen fra 2010?

Susanne Bier

500

Hvad blev officielt indført i Danmark i 1536?

Reformationen
500

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

15 år

500

Hvornår fik kvinder stemmeret i Danmark?

1915?

500

Hvilken tidligere minister blev senere Overborgmester i København? 

Ritt Bjerregaard

500

Hvem skrev romanen Lykke-Per omkring år 1900?

Henrik Pontoppidan