Reformationen
Blandet
Kristendom
Islam
Jødedommen
100

Han var årsagen til reformationen

Hvem var Martin Luther

100

Det symbol, som man forbinder med jødedommen

Hvad er davidstjernen

100

Det symbol, som forbindes med kristendommen

Hvad er korset

100

Navnet på den største profet i islam

Hvem var Muhammed

100

Navnet på jødernes konge

Hvem var Jesus

200

Dette år fandt reformationen sted

Hvad er år 1536

200

To typer af etik

Hvad er pligtetik og nytteetik

200

Symbolet for helligånden

Hvad er en due

200

Symbolet for islam

Hvad er halvmånen

200

Jødernes helligste ugedag

Hvad er fredag

300

Det antal teser, som Martin Luther slog op på døren i Wittenberg

Hvad er 95

300

Begrebet, som omhandler hvad den gode handling er

Hvad er etik

300

Det kalder man også faderen, sønnen og helligånden

Hvad er treenigheden

300

Muslimernes hellige hus

Hvad er en moské

300

Navnet på jødernes hellige bog

Hvad er toraen

400

Det man kunne betale, for at undgå tid i skærsilden

Hvad er aflad

400

De leveregler, som beskriver god etik og moral i kristendommen og jødedommen

Hvad er de 10 bud

400

Navnet på det tårn, som blev bygget i en historie fra det gamle testamente

Hvad er Babelstårnet

400

Antal daglige bønner, som en god muslim bør bede

Hvad er 5

400

Navnet på Guds folk og på det hellige land, som jøderne efter sigende har fået tildelt af Gud

Hvad er Israel

500

Den danske præst, som stod i spidsen for reformationen i Danmark

Hvem var  Hans Tausen

500

Den form for etik, som tilsigter, at flest muligt får et positivt udbytte af en handling

Hvad er nytteetik

500

Navnet på Adam og Evas to sønner

Hvem var Kain og Abel

500

Navnet på byen, hvor Muhammed blev født

Hvad er Mekka

500

Det navn, som jøderne bruger om Gud

Hvad er Jahve

Click to zoom