1. STÁTNÍCI, VLADAŘI
2. PŘESMYČKY
3. KUBÍK A LUCKA
4. DOPLŇ TEXT PÍSNĚ
5. MÍRY, VÁHY, PENÍZE
100

Král Judeje vládnoucí v době Ježíšova narození.

Herodes Veliký

100

ÁNI NAŠA (jméno)

Ananiáš

100

Co málem Kubík ukradne v obchodě?

Lízátko

100

Jsi náš Bůh, jsi náš Bůh a krásné ...... ......

jméno máš

100

Co nepatří mezi délkové jednotky?

rákos, loket, prst, stehno

stehno

200

Zakladatel Perské říše a dobyvatel Babylóna.

Kýros Veliký

200

UMRÉ ZAJEL (město)

Jeruzalém

200

Oblíbená Kubíkova hračka

Letadlo

200

I my všichni radost máme, že tvé plány dobře známe, na zem ......  ......  ......

vrátíš zpátky ráj

200

Čeho byla jednotkou římská Libra?

hmotnosti (327g)

300

Manžel královny Ester.

Ahasverus

300

KOSTAT NESVÁ (věc)

Svatostánek

300

Kolik let v ráji tatínek cvičil, aby krásně zpíval?

8 000 let

300

Vždyť láska ......  ...... a nikdy ......

všemu věří, neskončí

300

Jakou minci našel Petr v rybě?

stříbrnou minci statér (tetradrachma)

400

Jméno faraóna, který vládl v Egyptě v době krále Jeroboama.

Šišak

400

MET OBEH (zvíře)

Behemot

400

Co sní velká zelená Lež v pokoji za Kubíkem a tatínkem?

Stojací lampu

400

Jsi pro nás nadějí, ......, důvěrou, co nám chybí, sám ......

silou, doplníš

400

Jakou hodnotu by měl dnes talent zlata?

a - 3 853 dolarů

b - 38 535 dolarů

c - 385 350 dolarů

c - 385 350 dolarů

500

Prokurátor římské provincie Judea, se kterým se setkal apoštol Pavel.

Felix

500

PVC ROUŠEK (rostlina)

Puškvorec

500

Který biblický příběh ukazuje bratr Lucce a Kubíkovi ve výtvarném oddělení při návštěvě bételu?

David a Goliáš

500

Vítej Krista krále, tu .........   .....   ........ ....., že v království syn Boží je  ........   ......

zprávu teď šiřme dál, ustanovený král

500

Jaké množství ječmene si Rut odnesla z pole při paběrkování?

jedno efa = 22 litrů

Click to zoom