Ədədlər
Əməllər
Müstəvi fiqur
Müqayisə
Məsələ
100

Birrəqəmli tək ədədlərdən ən böyüyü hansıdır?

9

100

çıxma əməlinin komponentlərini sadala

azalan, çıxılan, fərq

100

müstəvi fiqurlar hansılardır?

kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə

100

Ən böyük birrəqəmli tək ədədlə ən kiçik ikirəqəmli tək ədədi müqayisə et

9 < 11

100

Ağacda olan 10 quşdan 3-ü uçub getdi. Ağacda neçə quş qaldı?

10-3=7

200

cüt ədədlər hansılardır?

2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

200

Toplama əməlinin əsas xassəsini söylə

Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir.

200

fəza fiqurları hansılardır?

kürə, konus, kub, kuboid, silindr

200

8 ədədinin ikiqatı ilə 4-ün ikiqatını müqayisə et:

16>8

200

Səbətdəki 8 almanı götürdükdən sonra 6 alma qaldı. Səbətdə əvvəlcə nə qədər alma var idi?

8+6=14

300

12, 8, 4 hansı ədədlərin ikiqatıdır?

6, 4, 2

300

Məchul çıxılanı necə tapmaq olar?

Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır

300

dairə haqqında danış

tərəfi və təpəsi olmayan yuvarlaq fiqura dairə deyilir.

300

16 ədədindən sonra gələn  cüt ədədi  10-nun ikiqatı ilə müqayisə et

18< 20

300

Avtobusdakı 5 sərnişin birinci dayanacaqda, 1 sərnişin ikinci dayanacaqda düşdükdən sonra 6 sərnişin qaldı. Əvvəlcə neçə sərnişin var idi?

6+1+5=12

400

2-nin sağ qonşusu ilə 8-in ikiqatının cəmini tap

3+ 16= 19

400

Məchul azalanı necə tapmaq lazımdır?

Çıxılanla fərqi toplamaq lazımdır

400

düzbucaqlı haqqında danış

qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olan fiqura düzbucaqlı deyilir. Düzbucaqlının 4 tərəfi, 4 bucağı, 4 təpəsi var

400

17 ədədindən əvvəl gələn tək ədədi 5-in ikiqatı ilə müqayisə et

15  > 10

400

Mənim 11 yaşım var. Qardaşım məndən 2 yaş kiçikdi. Qardaşımım keçən il neçə yaşı var idi?

11-2=9

9-1=8

500

20 ilə 7-nin sol qonşusunun fərqini tap

20- 6= 14

500

məchul toplananı tapılması qaydası

Məchul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq

500

kvadrat haqqında danış

4 tərəfi bir-birinə bərabər olan fiqura kvadrat deyilir. Kvadratın 4 tərəfi, 4 təpəsi, 4 bucağı var

500

19-dan əvvəl gələn cüt ədədi ən böyük birrəqəmli cüt ədədlə müqayisə et

18 > 8

500

Nadir  yayda 8 kitab, Nail isə ondan 3 ədəd az kitab oxudu. Dostlar cəmi neçə kitab oxudu?

8-3=5

8+5= 13

Click to zoom