RELIEF
CLIMĂ
HIDROGRAFIE
ORAȘE
ECONOMIE
100

CELE MAI MARI ALTITUDINI DIN ROMÂNIA SUNT ÎN MUNȚII...

FĂGĂRAȘ

100

ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI SUNT INFLUIENȚE CLIMATICE...

OCEANICE

100

ORADEA ESTE TRAVERSATĂ DE..

CRIȘUL REPEDE

100

CEL MAI MARE ORAȘ DIN CARPAȚI ESTE..

BRAȘOV

100

CEL MAI IMPORTANT BAZIN DE LIGNIT SE AFLĂ ÎN UNITATEA NUMITĂ...

PODIȘUL GETIC

200

ESTE O CÂMPIE ÎN FORMARE...

DELTA DUNĂRII

200

ÎN DELTA DUNĂRII SUNT INFLUIENȚE CLIMATICE...

PONTICE

200

ORAȘUL PIATRA NEAMȘ ESTE TRAVERSAT DE...

BISTRIȚA

200

CEL MAI MARE ORAȘ DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI ESTE..

CLUJ NAPOCA

200

GAZUL METAN SE EXTRAGE DIN UNITĂȘILE,,,

CÂMPIA TRANSILVANIEI ȘI PODIȘUL TÂRNAVELOR

300

CEL MAI VECHI RELIEF AL ROMÂNIEI ESTE LOCALIZAT ÎN....

PODIȘUL DOBROGEI

300

CEA MAI REDUSĂ VALOARE TERMICĂ S-A ÎNREGISTRAT ÎN DEPRESIUNEA...

BRAȘOV

300

CÂMPIA MOLDOVEI ESTE TRAVERSATĂ DE RÂUL..

JIJIA

300

ORAȘUL STRĂBĂTUT DE BAHLUI SE NUMEȘTE..

IAȘI

300

MINEREU DE FIER ȘI MARMURĂ EXISTĂ ÎN UNITATEA...

MUNȚII POIANA RUSCĂ

400

CONURI ȘI CRATERE VULCANICE SUNT ÎN UNITATEA..

CARPAȚII MOLDO-TRANSILVĂNENI

400

ÎN SUDUL ROMÂNIEI BATE VÂNTUL NUMIT...

AUSTRUL

400

LACUL DE ACUMULARE DE PE LOTRU SE NUMEȘTE..

VIDRA

400

REȘEDINȚA JUDEȚULUI MARAMUREȘ ESTE ORAȘUL..

BAIA MARE

400

CEL MAI IMPORTANT COMBINAT SIDERURGIC SE AFLĂ ÎN ORAȘUL...

GALAȚI

500

SUNT FORMAȚI PREDOMINAT DIN FLIȘ...

GRUPA SUDICĂ A CARPAȚILOR ORIENTALI

500

CEA MAI EXTINDERE A ETAJULUI ALPIN ESTE ÎN CARPAȚII....

MERIDIONALI

500

ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI ȘI MOLDOVEI SUNT LACURI NUMITE...

IAZURI

500

LA VĂRSAREA SIRETULUI ÎN DUNĂRE SE AFLĂ ORAȘUL...

GALAȚI

500

CENTRE ALE INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE SUNT..

CRAIOVA ȘI PITEȘTI