Begrepp 1
Begrepp 2
Begrepp 3
Begrepp 4
Begrepp 5
100

Kapital

Pengar/tillgångar

100

Utbud

hur mycket det finns av en vara

100

Efterfrågan

Hur många som vill ha varan

100

Import

När man köper varor från andra länder.

100
Export

När man säljer varor till andra länder

200

Ränta

Den summan man betalar för lånet.

200

Inflation

Priserna stiger/pengarna tappar värde.

200

Offentlig sektor

Staten/kommun/landsting

200

Skatt

Den procent av din inkomst som går till staten för att betala för välfärden.

200

Privat sektor

Företag som ägs av individer inte av stat/kommun/landsting.

300

Aktie

Ägande del av ett företag.
300

Monopol

Ensamrätt till försäljning av en produkt/tjänst

300

Deflation

Priserna faller/pengarna ökar i värde.

300

Riksbanken

Sveriges centralbank.

300

Välfärd.

Skola, sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg m.m.

400

Marknadsekonomi

Fri handel, fri konkurrens, individen får producera och sälja vad dom vill (inom lagarnas gränser).

400
Planekonomi

Staten styr över produktionen och försäljningen av varor och tjänster.

400

Arbetsgivaravgift

Den avgift en arbetsgivare betalar för att ha en anställd på sitt företag.

400

Valuta

Ett lands pengar. Det myntslag som används i ett land när man ska köpa något.

400

Tullar

Att man måste betala för att importera och exportera varor mellan olika länder.

500

Växelkurs

Det pris till vilket en valuta kan växlas mot en annan.

500

Pris-lönespiral

Utveckling där lönerna stiger som följd av ökade priser, samt priserna ökar till följd av ökade löner.

500

Produktionsfaktorerna

Kapital, realkapital, naturresurser, kunskap, arbetskraft.

500

Reporänta

Den räntan riksbanken sätter till de mindre bankerna för att reglera konjunkturen.

500

Bruttonationalprodukt.

Visar ett lands totala konsumtion av varor och tjänster samt ett lands export och import.

Click to zoom