Dansk
Naturvidenskab
Tjørnegård
7.C
Prøv lykken
100

En artikel, skrevet af en journalist der er på det sted, hvor nyheden sker. På den måde får læseren en oplevelse af at være der selv.

Hvad er en reportage? 

100

Det første grundstof i det periodiske system

Hvad er Hydrogen?

100
Den dato I starter i skole igen efter sommerferien

Hvad er den 10. august? 

100

Den koloni vi besøgte i august, da vi var på lejrskole

Hvad er Solgården? 

100

Farven på Kong Christian 10.'s hvide hest

Hvad er hvid? 

200

Forfatteren bag novellerne En Stor Dag og Grundskud

Hvem er Henrik Pontoppidan? 

200

Find x i ligningen: 2x+5 = 13

x= 4

200

Året hvor skolen blev bygget

Hvad er 1924? 

200

Den skole, hvor finalen i CRAFT fandt sted

Hvad er Dyssegårdsskolen? 

200

Flyselskabet der varsler strejke i sommerferien

Hvad er SAS? 

300

Fortælling hvor man får man indtryk af, at videnskaben og samfundsudviklingen er løbet løbsk og fremtiden er håbløs og dyster

Hvad er en dystopisk fortælling? 

300

Det 8. grundstof i det periodiske system

Hvad er Oxygen?

300

Kunstneren der har udsmykket forhallen

Hvem er Harald Hansen? 

300

Den film vi så i biografen på trivselsdag

Hvad er Uncharted? 

300
Landet, der er danskernes foretrukne feriemål

Hvad er Spanien? 

400
Stor, dansk lyriker, der blandt meget andet har skrevet digtene Det Sidste Digt i Verden og Morgenhymne

Hvem er Benny Andersen? 

400

Ved fotosyntese dannes glukose og ? 

Skriv den kemiske formel og antal

6 O2

400

Den funktion Martin Villumsen har på skolen

Hvad er skolens viceleder? 

400

Kunstneren der optrådte til finalen i Stormester i oplæsning

Hvem er KAKA? 

400

Antallet af indbyggere i Gentofte kommune

Hvad er 75.805?

500

Når de sidste ord i linjerne rimer. Det kan være parrim, krydsrim eller klamrerim

Hvad er enderim? 

500

Find x i ligningen : 3x + 4 = x + 10 

x = 3

500

Antallet af klasser på kommende 7. årgang

Hvad er 4? 

500
Den forfatter, som gav jer et skrivekursus på Kulturskolerne

Hvem er Marie Rendtorff? 

500

Mængden af sodavand en dansker i gennemsnit køber i løbet af et år

Hvad er 82 liter?