Språkhistorie
Språkdebatten
Kjente personer
Norsk i dag
Prøv lykken!
100

Språket de snakka i vikingtida

Norrønt

100

Norge var i union med....

Danmark 

100

Han lagde landsmålet - bondens språk 

Ivar Aasen

100

Norsk blir mer og mer påvirket av..... 

Engelsk

100

Hvem er den beste klassen på LUS?

10.4 

200

Grunnen til at runer er rette streker er.....

De ble risset inn i hardt materiale. Stein, bein, tre

200

De tre språksynene i debatten

Beholde dansk - Fornorske dansk - Lage et nytt, norsk skriftspråk

200

Eventyrerne som ville fornorske dansk

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe

200

lol, wtf, btw, lmao, l8r, ait, join er eksempler på....

SMS-språk, engelske lånord, forkortelser, ungdomsspråk

200

Hvor mange dager er det til jul...

36 dager

300

Harjawaldr = 

Harald 

300

Hva ble vedtatt i 1885?

Jamstellingsvedtaket

300

Grunnen til at Welhaven ville beholde dansk....

opprettholde handel med Danmark, beholde sin høye status, og klasseskillet
300

Et ord som kommer inn i språket etter hvert som samfunnet utvikler seg .....

Nyord 

300

Hvor høy er jeg (Mari G.)?

168 cm 

400

Grunnen til at utviklingen av skriftspråket bremset på 1300-tallet.....

Svartedauden

400

Grunnen til at det var vanskelig for barn å lære å lese og skrive....

Avstanden mellom skrift og tale var stor. Ordene skrives ikke slik man uttaler dem (ortofoni)

400

P.A.Much ville enten beholde dansk eller......

Lage et nytt, norsk skriftspråk med utgangspunkt i norrønt

400

Områder man bruker nynorsk som hovedmål...

Vestlandet

400

Student(er) som har nynorsk som hovedmål...

Snorre, Emma, Katrine, Lillian, Mari S.

500

Urnordisk delte seg i to deler....

Vestlig - islandsk, færøysk og norsk. Østlig - dansk og svensk 

500

Landsmålet er basert på hovedsaklig èn dialekt....

Sunnmørsdialekta 

500

Skolemannen som ville ha et mer ortofont språk... (riksmål)

Knud Knudsen

500

Det mest vanlige etternavnet i Norge i dag...

Hansen 

500

Hvor lenge var Norge i union med Danmark...

400 år!

Click to zoom