Dansk
Matematik
Studenterhuen
Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
100

Hvad er 'synonymer'?

Ord der betyder det samme

100

Hvad betyder polygon?

Mange kant

100

Udover sidste eksamenskarakter, hvad skrives så i huens midte?

Studentens udkårne

100

Hvad betyder B2B og B2C?

Business to business 

Business to customer

100

Hvor mange medlemmer har Folketinget?

179

200

Hvem har skrevet det berømte eventyr "Den grimme ælling"?

H.C. Andersen

200

Hvad er 100*0,1?

10

200

Hvornår vendes emblemet på hovedet?

Når man har kysset med en af samme køn

200

Hvilket teoretisk bidrag til brug for analyse af driftsmiljøet for en virksomheds konkurrence er økonomen Michael S. Porter kendt for?

Porters Five Forces

200

Hvilken politisk ideologi er kendetegnet ved at: "enhver er sin egen lykkes smed"?

Liberalismen

300

Hvilket er stavet rigtigt?

1) Udemærket

2) Udmærket

2) Udmærket
300

Hvad er 0,0007 i procent?

0,07%

300

Hvornår må man klippe et korn i huen?

Når man har stået nøgen på en kornmark

300

Hvad er en SWOT-analyse?

En analyse af en virksomheds:

Strengths (S)

Weaknesses (W)

Opportunities (O)

Threats (T)

300

Hvad er et anarki?

Fraværet af et politisk styre

400


!!!JOKER!!!


400

Hvordan lyder Pythagoras' sætning?

a2+b2=c2

400
Hvilke farver har frisørernes studenterhue?

Hvid og lyserød

400

Hvad er EBIT udtryk for i et årsregnskab?

"Earnings Before Interest and Taxes"

400

Hvor mange verdensmål fastsatte FN ved generalforsamlingen i 2015?

17

500

Hvilket ord er objektsprædikat i følgende sætning:

"Tante Emma kalder sin kat Misser"

"kalder". 


Objektsprædikatet fortæller, hvad grundleddet siger om genstanden. 

500

Løs ligningen:

x−4=−3(x−6)−(x−3)

x = 5

500

De første studenterhuer kom frem i Danmark i 1856. 

Hvilken farve var de?

Sorte indtil 1880. 

500

Hvad er soliditetsgrad udtryk for?

(+100 pt. for at kunne den matematiske beregning)

Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af en virksomhedens samlede aktiver, der er finansieret af egenkapitalen og ikke finansieret ved lån eller anden gæld.

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / aktiver

500

Hvilke tre strategier er der for integration?

Integration, assimilation og segration

Click to zoom